Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Elektrifiering av byggarbetsplatsen, test av ellastbil

Elektrifiering av byggarbetsplatser har stor potential att minska bygg- och anläggningssektorns totala klimatutsläpp. För att öka kunskapen om användningen av elfordon på byggarbetsplatser testas våren 2022 en ellastbil i byggandet av Norra Djurgårdsstaden. I testerna ingår även ett batterilager som kan snabbladda ellastbilen.

Resultaten från testerna kan sedan ligga till grund för ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar för elektrifiering. Detta är till nytta i utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden samtidigt som det också bidrar till kunskap nationellt om hur elektrifierade lösningar kan se ut och fungera på byggarbetsplatser.

Positiv körupplevelse

Ellastbilen testas för transporter kopplade till bygglogistikcenter som förser byggandet i Norra Djurgårdsstaden med byggmateriel. Den kommer även att transportera schaktmassor. Fredrik Rundqvist kör ellastbilen under testerna och har många positiva erfarenheter hittills. 

– Jag upplever bilen som smidig att köra då elmotorn är mindre ryckig och innebär en bättre ljudmiljö än de bilar jag vanligen kör. Jag slipper också stå i avgaser vid lastning och lossning, säger en av bygglogistikcentrets chaufförer.

Elförsörjningen avgörande fråga

Transporter svarar idag för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och som hållbarhetsprofilerat område och testbädd för innovationer ligger eldrivna transporter i linje med Norra Djurgårdsstadens mål att vara fossilfria till år 2030. En nyckelfråga som testerna av ellastbilen kan bidra till är att identifiera vägar framåt för att säkra eltillgång.

– En byggarbetsplats omfattar transporter och bearbetning av material och byggande, processer som har ett stort energi- och effektbehov. Kan vi utifrån dessa tester lära oss hur vi kan utnyttja kapaciteten maximalt genom att arbeta smart har vi mycket att vinna, säger Fredrik Bergman.

Lastbilen laddas med förnybar el vilket minskar klimatgasutsläppen med 86 % under hela livscykeln. Då den går på el innebär det även att den även tyst och därmed inte stör boende och verksamheter. Batterikapaciteten är på 300 kWh, vilket motsvarar en dags körning i projekt.

Ellastbilen är sitt första i sitt slag och Stockholms stad är därmed först ut bland Sveriges kommuner att testa en helt eldriven lastbil. För att kunna sköta olika typer av leveranser är lastbilen utrustad med ett unikt lastväxlarsystem. Genom lastväxlarsystem med låg energiförbrukning och tillhörande tre enheter så som schaktflak, brädgårdsflak med monterad kran samt skåpenhet med bakgavellift för säker byggmaterialleverans, har den flexibilitet att leverera rätt tjänst i projektet. 

Med utsikt från förarplatsen 

Ellastbilen ingick i innovationsprojektetet ”Med utsikt från förarplatsen” med parter som Ecoloop, Kungliga tekniska högskolan, Stockholms stad, Ellevio, Vattenfall, ABT Bolagen, Maskin Mekano Försäljning och Sveriges bergmaterialindustri.

Vidare läsning och relaterade länkar:

Resultatbilaga: Godstransporter

Artikel Publicerad: 2022-04-17 Uppdaterad: 2024-06-27