Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Systematiskt digital uppföljning underlättar för att klara klimatmålen

Norra Djurgårdsstaden i Stockholms stad är det första stadsutvecklingsprojektet i Sverige som använder BEAst som systemstöd för att samla in miljödata från transporter till och från byggarbetsplatsen. Syftet är att på ett digitaliserat standardiserat sätt samla in, analysera och följa upp data för att uppfylla klimatmålen.

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser och är ett utpekat hållbarhetsområde för Stockholms stad. En molnbaserade plattform kommer nu att vara “spindeln i nätet” för att både samla in och hantera miljödata och ge full spårbarhet på data som kommer in från transporter och massor.

Genom upphandling av stödsystem för BEAst supply kan vi införa digital datainsamling på bred front i både i stadens anläggningsprojekt och för våra byggaktörer. Stödsystemet ger oss möjligheter att dela data med våra leverantörer, samla in data för hållbarhet, produktivitet och ekonomi. Att vi nu kan verifiera de högt uppställda klimatmålen för Norra Djurgårdsstaden och på sikt Stockholms stad är i linje med våra hållbarhetsprogram och byggbranschens färdplan 2045.

– Det är glädjande att Stockholms stad väljer Kubicom som system och plattform för att hantera miljödata. Vi har under ett par års tid genomfört skarpa pilotprojekt på olika platser i Sverige tillsammans med både beställare och leverantörer. Det dessa projekt har visat är att det förutom en miljömässig vinst också uppstått effektiviseringsvinster. Att vi övergår från pilotprojekt till löpande drift är ett kvitto på att vår plattform och teknik skapar värde, säger Atle Andersen, vd på Kubicom.

Byggarbetsplats i Värtahamnen sett ovanifrån.
Förberedande arbeten i Södra Värtahamnen
Relaterade länkar:

Artikel: Datadelning grundbult i jätteprojektet Norra Djurgårdsstaden – ”ger oanade möjligheter”

(ComputerSweden)

Artikel Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2024-06-27