Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Fridlysta vattensalamandrar har flyttats till nybyggd damm

Vid en ekologiutredning som ligger till grund för utformning av grönska på Loudden upptäcktes att fridlysta större och mindre vattensalamander bodde i två dammar mellan oljecisternerna på Louddens oljehamn.

En hypotes är att större vattensalamander funnits på platsen redan då oljehamnen anlades år 1928. Alternativt har dammen koloniserats senare trots de starkt påverkade omgivningarna.

Fridlysta vattensalamander vid oljecisternerna i Loudden

Inför marksanering av platsen behövde dammarna tas bort och 1 600 salamandrar, varav 1 200 större vattensalamandrar fångades och flyttades år 2018 till en nyanlagd salamanderdamm, Brunslättsdammen, som ligger cirka 800 meter söder om Loudden. Även under 2019 och 2020 flyttades salamandrar från Loudden till den nya dammen, där vattenväxter från Louddens damm brett ut sig vilket bidrar till en god miljö där salamandrarna har möjlighet att fästa sina ägg. Det finns även möjlighet till vinterboning och gömställen.

En person jobbar vid dammen i Loudden där vattensalamandrarna bodde.
Dammen i Loudden där vattensalamandrarna bodde
Två personer fångar försiktigt in vattensalamandrar för att vägas, mätas, fotas och räknas.
Vattensalamandrar fångas försiktigt in - vägs, mäts, fotas, räknas
Närbild på en större vattensalamander.
Större vattensalamander
Närbild på större vattensalamandrar.
Större vattensalamandrar
Vattensalamander
Vattensalamander

Under 2022 gjordes en inventering av salamandrarna som följdes upp med en inventering i maj 2024. Bedömningen är att en livskraftig population av större och mindre vattensalamander etablerats i den nya dammen.

Brunnslättsdammen, den nya salamanderdammen i Nationalstadsparken
Brunnslättsdammen, den nya salamanderdammen i Nationalstadsparken
Brunslättsdammen nattetid
Brunslättsdammen nattetid

Brunslättsdammen har en egen webbplats som berättar mer om flytten, salamandrarna och dammen. Det projektet avslutades 2020.

Vidare läsning:

Extern webbplats: Brunnslättsdammen

Extern webbplats: Miljöbarometern

Artikel Publicerad: 2020-04-10 Uppdaterad: 2024-06-07