Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Fridlysta vattensalamandrar har flyttats till nybyggd damm

Vid en ekologiutredning som ligger till grund för utformning av grönska på Loudden upptäcktes att fridlysta större och mindre vattensalamander bodde i en damm vid oljecisternerna.

Fridlysta vattensalamander vid oljecisternerna i Loudden

När marksanering skulle starta togs dammarna bort och 1 600 salamandrar, varav 1 200 större vattensalamandrar fångades in och flyttades till en nyanlagd salamanderdamm, Brunslättsdammen. En hypotes är att större vattensalamander funnits på platsen redan då oljehamn anlades 1928. Alternativt har dammen koloniserats senare trots de starkt påverkade omgivningarna.

En person jobbar vid dammen i Loudden där vattensalamandrarna bodde.
Dammen i Loudden där vattensalamandrarna bodde
Två personer försiktigt fångar vattensalamandrar för att vägas, mätas, fotas och räknas.
Vattensalamandrar fångas försiktigt in - vägs, mäts, fotas, räknas
Närbild på en större vattensalamander.
Större vattensalamander
Närbild på en större vattensalamander.

Vattenväxter från Loudden har brett ut sig i den nya dammen så det är en bra miljö för salamandrarna att fästa sina ägg på. Det finns även god möjlighet till vinterboning och gömställen. Amfibierna har filmats med övervakningskamera när de vandrar från övervintringskullen till dammen för att para sig. De är pigga och friska. 

Brunnslättsdammen, den nya salamanderdammen i Nationalstadsparken
Brunnslättsdammen, den nya salamanderdammen i Nationalstadsparken

Brunslättsdammen har en egen webbplats som berättar mer om flytten, salamandrarna och dammen. Projektet avslutades 2020.

Cisternerna i Loudden har rivits och marken saneras för kommande stadsbyggnadsprojekt. 

Vidare läsning:

Extern webbplats: Brunnslättsdammen

Artikel Publicerad: 2020-04-10 Uppdaterad: 2024-02-13