Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Klimatreducerande betong testas i pilotprojekt

En viktig del i hållbarhetsarbetet är att studera hur betongens klimatpåverkan kan minska. Ett sätt är att testa olika recept för betong genom att byta ut delar av cementen mot masugnsslagg. I Norra Djurgårdsstaden pågår pilotprojekt där man undersöker olika betongrecept för konstruktioner både på mark och i vatten.

Påldäck i Ropsten med byggkran i bakgrunden
I ett tillfälligt påldäck för Lidingöbanan testas olika betongrecept där delar av cement byts mot slagg.

Tillfälligt påldäck vid Lilla Lidingöbron

Vid Lilla Lidingöbrons landanslutning i Ropsten ansvarar exploateringskontoret för ett nytt påldäck med gång- och cykelväg samt spårtrafik. Innan utredningar, planer och projekteringar är klara och den nya stationen i Ropsten kan anläggas, leds spårtrafiken mellan Lidingöbanans befintliga hållplats och det nya spårläget på bron via ett temporärt påldäck. I och med att påldäcket bara kommer användas fram tills den nya stationen byggs ger det en möjlighet att testa olika betongrecept för konstruktioner. Testerna är med reduktion av cement mot slagg (GGBS – Granulerad masungsslagg) med 35, 50 och 65 % och görs i olika konstruktionsdelar. Under ett antal år kan projektet utvärdera hur betong kan utföras på ett mer miljövänligt och koldioxidreducerande sätt med bibehållna tekniska egenskaper. Resultatet kommer redovisas i en separat rapport. Pilotprojektet initierades av exploateringskontoret, trafikkontoret, Peab och betongleverantören Swerock.

Klimatreducerad betong testats vid Saltkajen

Inför utbyggnaden av Saltkajen i Södra Värtan utvecklas också koldioxidreducerande betong, men för konstruktioner i vatten – så kallad UV-betong. För att säkerställa kvaliteten görs testerna först i ett laboratorium och därefter i full skala i vattenfyllda containrar. Tack vare olika mängder av slagginblandningar kan koldioxidbelastningen minska med 30 %. Projektet startar 2023.

Extern webbplats: Lilla Lidingöbron

(Lidingö stad)

Artikel Publicerad: 2022-10-19 Uppdaterad: 2024-02-13