Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Bio CCS-anläggning för koldioxidinfångning planeras i Energihamnen

Stockholm Exergi planerar att bygga Europas största bio CCS-anläggning i Energihamnen. Mark- och miljödomstolen har gett miljötillstånd till anläggningen som när den är klar kommer kunna fånga in 800 000 ton koldioxid per år, vilket är mer än vägtrafiken i Stockholm släpper ut under samma period. Anläggningen blir en viktig del i arbetet för att nå såväl Stockholms som Sveriges klimatmål.

Energihamnen är ett delområde inom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden, där Stockholm Exergi planerar att bygga en av Europas första storskaliga anläggningar för infångning av koldioxid genom bio-CCS. Platsen är idealisk plats med biokraftvärmeverk samt närhet till befintlig hamnverksamhet.

I slutet av mars 2024 sa mark- och miljödomstolen ja till satsningen och godkände därmed Stockholm Exergis ansökan om att bygga anläggningen. Miljötillståndet omfattar såväl uppförande som drift av anläggningen. Miljötillståndet ligger till grund för att Stockholm Exergi ska kunna ta investeringsbeslut och påbörja byggnationen. Planen är att verksamheten ska kunna tas i bruk år 2027. Stockholm Exergi söker finansiering till anläggningen, och har bland annat beviljats stöd från EU:s innovationsfond.

Vad gör en Bio-CCS?

För att begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet måste utsläppen av koldioxid minska kraftigt. Men det kommer inte att räcka med att enbart minska koldioxidutsläppen. Det behövs även minusutsläpp, vilket kan skapas genom att fånga in och lagra koldioxid i en så kallad bio-CCS anläggning (Biogen energy with Carbon Capture and Storage). I den nya anläggningen avskiljs koldioxiden från rökgaserna från biokraftvärmeverket och komprimeras till flytande form där koldioxiden transporteras till en permanent lagring där den mineraliseras och blir en del av berggrunden.

Mer om anläggningen, Stockholm Exergis webbplats.

(Stockholm Exergi )

Artikel Publicerad: 2024-04-19 Uppdaterad: 2024-06-05