Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Priser och nomineringar till Norra Djurgårdsstaden

Vunna priser

 • 2021: Hus 8 i Gasverket vinner Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris Juryns motivering: ”Gasverkets reningshus får ROT-priset för den inspirerande transformationen av byggnaden från tomt skal till en artikulerad skönhet med framtidsmöjligheter. Projektet visar föredömligt på hur tillvaratagandet av existerande värden kan leda till kvalitativa, långsiktiga och hållbara lösningar. Byggnaden har återbrukats i sin helhet, få material har tagits bort och få nya har tillförts. Projektet har trotsat det motstånd som byggnadens tidigare föroreningar utgjorde. Den stängda och otillgängliga byggnaden har öppnats upp och fått ny aktualitet med skolverksamhet och studenter. Valet av hyresgäst är en lyckträ­ff inte bara för fastigheten utan också för utvecklingen av den nya stadsdelen. Det långsiktiga ägandet, medvetna processer och samspelet mellan byggherrens, entreprenörens och arkitektens kompetens är en nyckel till projektets resultat och ekonomiska framgång. Gasverket Hus 8 visar dessutom att god arkitektur byggd med kvalitativa material kan leva länge och spela en central roll vid olika tidsepoker.”
 • 2020: Bobergsskolan är vinnare av Norchons pris Årets skolbyggnad Juryns motivering: "Med en fin balans mellan det historiska och det moderna hittar du Bobergsskolan. Byggnaden bygger på det traditionella långhuset men förvandlar detta till en spännande, rik och mångfaldig värld av olika utrymmen och inspirerande detaljer." "Karaktär är kanske ett ord som sammanfattar huset, tydlig identitet både exteriört och interiört. Enkel grundstruktur som upplevs som levande tack vare fint hanterade material och en blandning av gammalt och nytt som skapar variation. Arkitekturen landar framgångsrikt mellan den informella och självsäkra detaljrikedomen – inspirerande för alla."
 • 2019: Jaktgatan vinnare av Sveriges Arkitekters landskapsarkitekturpris Juryns motivering: "Jaktgatan och Lövängsgatan är en osedvanligt lustfylld huvudgata som ger ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken. Projektet är vägvisande i att framsynt skapa rum för vegetation som ger både sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Frodigheten i den breda, vackert komponerade planteringen är något unikt. Gatans disposition och vackra materialbehandling visar att fotgängarna har prioriterats."
 • 2015: Norra Djurgårdsstaden får pris av det globala nätverket C40 för bästa projekt inom hållbar stadsutveckling vid klimatmötet i Paris. Juryns motivering: "Stockholm, Sustainable Communities: Stockholm has very high ambitions for sustainable development. Policies such as ‘The Walkable City’ and ‘Fossil fuel free 2040’, are world-leading. To further develop the city’s ambitions, the Stockholm Royal Seaport (SRS) has been pinpointed to test how to incorporate available best practices and become a model for sustainable urban development."

Nomineringar:

 • 2024: Bobergstorget nominerat till Landmärket, Sveriges Arkitekters landskapsarkitekturpris
 • 2023: Gasverket nominerad för European Award AHI (Architectural Heritage Intervention) i kategorin offentliga platser
 • 2021: Brf Djurgårdsvyn nominerat till Årets Bygge i kategorin Bostäder
 • 2021: Förskolan Anna nominerat till Årets Stockholmsbyggnad
 • 2020: Gasverket hus 20, Bobergsskolan och plusenergihuset nominerade till Årets Stockholmsbyggnad
 • 2019: Husarviksbron nominerat till Stålbyggnadspriset
 • 2018: Zenhusen nominerat till Swedish Design Awards
 • 2018: Reflow nominerat till Svenska Designpriset
 • 2018: Kvarteret Stora Sjöfallet nominerat till Svensk Betongs Arkitekturpris Prefab.
 • 2017: Kolkajen nominerat till Planpriset
Relaterade länkar:

Gasverksvandringen

Artikel Publicerad: 2024-04-21 Uppdaterad: 2024-06-26