Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Test av effektiv lastbil som bidrar till färre byggtransporter

2023 började en mer effektiv lastbil trafikera vägarna i Norra Djurgårdsstaden. Bilen är en HCT-lastbil vilket innebär att den kan lasta ungefär dubbelt så tungt samtidigt som den totala bränsleanvändningen beräknas minska med närmare hälften.

Mörlila lastbil som det står HCT-City på förarhytten. Flera logotyper finns på flaket.
Högkapacitetslastbil testas i Norra Djurgårdsstaden

Inom ramen för forskningsprojektet HCT-City ska Norra Djurgårdsstaden vara testbädd för en helt ny lastbil, som började köra i området under 2023. HCT – High Capacity Transport är ett sätt att effektivisera transporter genom att lastvikten för bilen kan öka med bibehållet axeltryck. Just bibehållet axeltryck är viktig då detta har stor påverkan på vägarnas slitage. Tack vare att lastbilen är utformad med fem axlar i stället för tre så blir trycket detsamma och likaså slitaget på vägen.

Testet kommer att pågå under nio månader och den nya lastbilen kommer att kunna ta en last om cirka 24 ton, vilket är dubbelt så mycket som de som brukar användas i Stockholm. Eftersom bilen kan ta en större last innebär det i sin tur färre transporter och stora möjligheter att minska klimatpåverkan för byggtransporter inom städer.

Forskning inom HCT har pågått under flera år för långväga transporter och med HCT-City kommer konceptet nu att studeras vidare för att se hur det ytterligare kan effektivisera byggtransporter i städer. HCT-City testar hur olika utföranden kan förbättra både produktiviteten för hela byggprojektet och transporteffektiviteten för massgods i städer, och därmed minska utsläppen av både koldioxid och partiklar i luften, samtidigt som vägslitaget minskar och trafiksäkerheten förbättras eller förblir oförändrad.

Projektet handlar inte bara om att ta fram en lastbil, utan även om förbättrad samordning och kontroll som krävs för att effektivisera transporterna. Fordonen är därför uppkopplade och sensorer i infrastrukturen registrerar bilens vikt, hastighet och körsträcka.

Positivt resultat vid förstudie

Redan för några år sedan genomförde Ecoloop en förstudie av konceptet HCT-City i Norra Djurgårdsstaden och resultatet var positivt. Under tre månader testkördes en lastbil och antalet transporter minskade med 35 % och bränsleförbrukningen per tonkilometer minskade med 10 %.

I projektet deltar: Rise, Volvo Technology, VTI, Trafikverket, Ecoloop, Varbergs kommun och Stockholms stad.

Relaterad länk och vidare läsning:

Extern webbplats: HCT-City

Resultatbilaga: Godstransporter

Artikel Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2024-06-26