Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Vision & mål

Hållbar stadsutveckling bygger på helhetssyn och långsiktighet i såväl planering som genomförande. Visionen för Norra Djurgårdsstaden har formulerats från Stockholms stads övergripande styrdokument som stadens budget, miljöprogrammet, översiktsplanen med flera.

Program för hållbar stadsutveckling 2021
Program för hållbar stadsutveckling

Stadsbyggnadsprinciper och hållbarhetsmål (pdf)

Norra Djurgårdsstaden visar vägen mot en hållbar framtid

En promenad genom Norra Djurgårdsstaden är upplevelserik och berättar om områdets historia, kontraster och karaktärer. Här möts hamn och vatten, nationalstadspark, storskalig infrastruktur och kulturhistoriska miljöer, bostäder och verksamheter.

I den täta och variationsrika staden är människan i centrum och naturen en självklar del. Norra Djurgårdsstaden är inkluderande med livfulla och trygga mötesplatser. Resurseffektiva helhetslösningar bidrar till minskad klimatpåverkan, ökad klimatanpassning och rustar Norra Djurgårdsstaden för framtida utmaningar.

Samverkan och innovativt nytänkande öppnar för kreativa lösningar och uppmuntrar till engagemang. På så sätt driver Norra Djurgårdsstaden utvecklingen av nästa generation hållbara stadsdelar.

Våra fem målområden

Visionen konkretiseras i fem målområden; levande stad, tillgängligt och nära, resurshushållning och minskad klimatpåverkan, låt naturen göra jobbet och engagemang och lärande.

Agenda 2030

I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden drivs fem hållbarhetmål som tillsammans bidrar till alla FNs globala mål för hållbar utveckling.