Just nu pågår uppdatering för 2020

Välkommen att följa hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden

Här rapporterar vi hur långt vi kommit med hållbarhetsarbetet i vår resa mot 2030, hur väl de krav som ställs nås och berättar mer om olika innovationsprojekt. I den interaktiva kartan nedan kan du ta del av olika resultat för byggaktörerna och för allmän platsmark. De siffror som anges är till och med år 2019.

Norra Djurgårdsstaden utvecklas med hållbarhetsprofil och arbetet utgår från Program för hållbar stadsutveckling. Hittills har det byggts drygt 3 000 bostäder, en skola, åtta förskolor samt ytor för lokaler och butiker. Till år 2030 ska det byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. En översikt av de olika etapperna finns i den interaktiva kartan nedan. Planering för nya kvarter pågår med ett 30-tal byggaktörer. Flera stora entreprenader för markrening, utbyggnad av kajer, gator och parker är också igång. Stadsutvecklingsprojektet drivs av Stockholms stad.

Program för hållbar stadsutveckling (pdf, 3 MB, nytt fönster) >

Karta och översikt​

Den interaktiva kartan ger en översikt över stadsutvecklingsområdet och visar hur hållbarhetskraven efterlevts av byggaktörer på kvartersmark och av staden på allmän platsmark.

 Den interaktiva kartan har bäst funktionalitet i desktop och i helskärmsläge. Tryck på pilarna i översta högra hörnet.

Karta och översikt​

Den interaktiva kartan ger en översikt över stadsutvecklingsområdet och visar hur hållbarhetskraven efterlevts av byggaktörer på kvartersmark och av staden på allmän platsmark.

Den interaktiva kartan har bäst funktionalitet i desktop och helskärmsläge.

Mer om Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete

Projektchefen introducerar hållbarhetsarbetet

Landskapsarkitekt berättar om hur vi arbetar med gröna gårdar

Projektledaren och arkitekten berättar om plusenergihusen