Följ hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden

I Norra Djurgårdsstaden möter staden hamn, vatten, nationalstadspark och kulturhistoriska miljöer. Här ska det byggas minst 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser. Tidigare stängda industrimiljöer omvandlas till öppna och levande stadsmiljöer. En ny spännande del av Stockholm växer fram med helhetslösningar som bidrar till resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.

Här rapporterar vi hur långt vi kommit med hållbarhetsarbetet och hur väl de hållbarhetskrav som ställs på utvecklingen nås.

Program för hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden

Tredje versionen av program för hållbar stadsutveckling antaget

Program för hållbar stadsutveckling (pdf, 18,9 MB, nytt fönster) >

Program för hållbar stadsutveckling Norra Djurgårdsstaden

Tredje versionen av program för hållbar stadsutveckling antaget

Program för hållbar stadsutveckling (pdf, 18,9 MB, nytt fönster) >

Upptäck mer om energi

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus med väl isolerade klimatskal och energieffektiva installationer.

Så arbetar vi för att nå energikraven 

Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden fick i uppdrag av Stockholms stadskommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. En viktig aspekt i detta är att bygga lågenergihus. Hur har det gått? Har kraven nåtts, vilka lärdomar har gjorts och vilka utmaningar finns? Se filmen där hållbarhetsstrategen Christina Salmhofer, klimat-och energiexperten Örjan Lönngren och Torbjörn Kumlin, projektledare Stockholmshem, berättar mera.

Följ med bakom kulisserna på plusenergihusen

Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Brofäset med inflyttning under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten.

”Att ställa krav är enkelt, att följa upp är en helt annan sak. Som testbädd och föregångare är det viktigt att veta om våra strategier verkligen leder till att våra mål efterlevs, därför delar vi med oss av resultaten och gör dem tillgängliga. Det är så vi kan säkerställa att vi kontinuerligt lär oss och blir bättre”, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

Energi och digitalisering 

För att öka medvetenheten om energianvändning har flera FoU-projekt med koppling till digitalisering och energi genomförts för att testa hur data skulle kunna användas för beteende förändring och optimering av energiflöden i det större systemet. I Norra Djurgårdsstaden testas också Stockholms stads centrala plattform för IoT och delning av data. Det sker inom innovationsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden.

Förbättrad datainsamling och IoT kan ge bättre beslutsunderlag och under lätta möjligheten att följa upp mål och kontinuerligt optimera aktiviteter och planering. Tester pågår bland annat inom energi- och vattenanvändning för byggnader, resvanor och användning av parker samt att med hjälp av regnmätare, väder- och markfuktighetssensorer utvärdera funktion och möjligheter att optimera drift och underhåll.

Upptäck mer om energi

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus med väl isolerade klimatskal och energieffektiva installationer.

Så arbetar vi för att nå energikraven 

Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden fick i uppdrag av Stockholms stadskommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. En viktig aspekt i detta är att bygga lågenergihus. Hur har det gått? Har kraven nåtts, vilka lärdomar har gjorts och vilka utmaningar finns? Se filmen där hållbarhetsstrategen Christina Salmhofer, klimat-och energiexperten Örjan Lönngren och Torbjörn Kumlin, projektledare Stockholmshem, berättar mera.

Följ med bakom kulisserna på plusenergihusen

Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Brofäset med inflyttning under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten.

”Att ställa krav är enkelt, att följa upp är en helt annan sak. Som testbädd och föregångare är det viktigt att veta om våra strategier verkligen leder till att våra mål efterlevs, därför delar vi med oss av resultaten och gör dem tillgängliga. Det är så vi kan säkerställa att vi kontinuerligt lär oss och blir bättre”, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

Energi och digitalisering 

För att öka medvetenheten om energianvändning har flera FoU-projekt med koppling till digitalisering och energi genomförts för att testa hur data skulle kunna användas för beteende förändring och optimering av energiflöden i det större systemet. I Norra Djurgårdsstaden testas också Stockholms stads centrala plattform för IoT och delning av data. Det sker inom innovationsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden.

Förbättrad datainsamling och IoT kan ge bättre beslutsunderlag och under lätta möjligheten att följa upp mål och kontinuerligt optimera aktiviteter och planering. Tester pågår bland annat inom energi- och vattenanvändning för byggnader, resvanor och användning av parker samt att med hjälp av regnmätare, väder- och markfuktighetssensorer utvärdera funktion och möjligheter att optimera drift och underhåll.

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan.

Lär mer om hur vi arbetar för att nå energikraven och följ bakom kulisserna på plusenergihusen i Brofästet.

Med den interaktiva kartan kan du ta del av olika resultat för byggaktörerna och för allmän platsmark.

Den interaktiva kartan uppdateras och under denna tid kommer sidan inte att kunna nås. En ny version kommer inom kort.

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus med väl isolerade klimatskal och energieffektiva installationer.

Så långt har vi kommit 2020

Klicka på bilden för större format (nytt fönster).

Hittills har 3 066 bostäder byggts där fler än hälften är hyresrätter. Därutöver har bland annat 11 förskolor, en grundskola, en idrottshall och ett utegym byggts. Nästan 14 hektar – cirka 20 fotbollsplaner – parker, gröna tak, gårdar och stråk har anlagts och 550 träd har planterats på gammal industrimark. Läs mer

Visste du att

236

hektar mark, varav
28 %
är sanerat.

3066

bostäder är inflyttade
varav 53 % är hyresrätter.

5790

bostäder är markanvisade
till 48 olika byggaktörer.

11

förskolor, 1 grundskola
och 1 idrottshall är klara.

Aktuellt

Regnvatten som resurs – att planera för kraftiga regn
och skyfall

Under sommaren har det varit flera kraftiga regn och med ett förändrat klimat förväntas de öka. För att minska risken för översvämningar och skador vid kraftigt regn är den tidiga planeringen av ett nytt område viktig. Landskapsarkitekten Gösta Olsson berättar mer om hur regnvattnet tas omhand i Norra Djurgårdsstaden och blir en viktig resurs.

Så kan översvämningar hindras i Norra Djurgårdsstaden

Med hjälp av gröna tak, diken och växtbäddar samlas regnvattnet upp och bromsar flödet och minskar risken för översvämningar.

– Bebyggelsen behöver klara av att ta emot jättemycket regn. Det är lättare att planera in parker och vattenrum redan från början när man bygger nytt, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Filmklipp: SVT Nyheter

Projektchef Staffan Lorentz Norra Djurgårdsstaden

Hur påverkas insekternas rörelser i landskapet av bebyggelse och kan gröna stråk skapa ekologiska samband?

I en pågående studie sätts småkrypen under lupp för att se
om gröna tak och nyplanterade ekar i Norra Djurgårdsstaden
hjälper hotade arter.

Filmklipp: SVT Nyheter

Med uppdrag att ligga i framkant

Tisdag den 15 mars bjuder vi in till det tredje lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss pågående och genomförda innovationsprojekt. Vilka resultat kan vi se och vilka lärdomar kan vi göra?

Flygbild över Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden.
Hjorthasparken i Hjorthagen. Vatten och grönska.

I Norra Djurgårdsstaden utgör planeringen av
vatten och grönska en central roll.

Dagvattnet ska hanteras som en resurs som tillför estetiska värden och fungerar som bevattning av grönskan, samtidigt som vattnet renas och fördröjs. Förutom att vara vacker och rekreativ har grönstrukturen betydelse för spridningssambandet för eklevande arter och groddjur.

5-minutersstaden

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Här planeras det för att parker och vardagsservice ska finnas inom fem minuters gångavstånd.

Bobergsgatan i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Eric Cung Dinh

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med
låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan.

Lär mer om hur vi arbetar för att nå energikraven och följ med
bakom kulisserna på plusenergihusen i Brofästet.

Aktuellt

Flygbild över Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden.

Med uppdrag att ligga i framkant

Tisdag den 15 mars bjuder vi in till det tredje lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss pågående och genomförda innovationsprojekt. Vilka resultat kan vi se och vilka lärdomar kan vi göra?

Hjorthasparken i Hjorthagen. Vatten och grönska.

I Norra Djurgårdsstaden utgör planeringen av vatten och grönska en central roll.

Dagvattnet ska hanteras som en resurs som tillför estetiska värden och fungerar som bevattning av grönskan, samtidigt som vattnet renas och fördröjs. Förutom att vara vacker och rekreativ har grönstrukturen betydelse för spridningssambandet för eklevande arter och groddjur.

Regnvatten som resurs – att planera för kraftiga regn och skyfall

Under sommaren har det varit flera kraftiga regn och med ett förändrat klimat förväntas de öka. För att minska risken för översvämningar och skador vid kraftigt regn är den tidiga planeringen av ett nytt område viktig. Landskapsarkitekten Gösta Olsson berättar mer om hur regnvattnet tas omhand i Norra Djurgårdsstaden och blir en viktig resurs.

Så planerar vi för stora mängder regn och skyfall >

Projektchef Staffan Lorentz Norra Djurgårdsstaden

Så ska översvämningar hindras i Norra Djurgårdsstaden

Med hjälp av gröna tak, diken och växtbäddar samlas regnvattnet upp och bromsar flödet och minskar risken för översvämningar.

– Bebyggelsen måste klara av att ta emot jättemycket regn. Det är lättare att planera in parker och vattenrum redan från början när man bygger nytt, säger Staffan Lorentz, projektchef för Norra Djurgårdsstaden.

Filmklipp: SVT Nyheter

Hur påverkas insekternas rörelser i landskapet av bebyggelse och kan gröna stråk skapa ekologiska samband?

I en pågående studie sätts småkrypen under lupp för att se om gröna tak och nyplanterade ekar i Norra Djurgårdsstaden hjälper hotade arter.

Filmklipp: SVT Nyheter

Gröna gårdar i kvarteret Sonfjället i etapp Norra 2.

5-minutersstaden

I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Här planeras det för att parker och vardagsservice ska finnas inom fem minuters gångavstånd.

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan.

Lär mer om hur vi arbetar för att nå energikraven och följ med bakom kulisserna på plusenergihusen i Brofästet.

Mer om Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsarbete

Projektchefen introducerar hållbarhetsarbetet

Landskapsarkitekt berättar om hur vi arbetar med gröna gårdar

Projektledaren och arkitekten berättar om plusenergihusen

Några höjdpunkter 2020

Fyra av tio byggnader i etapp Brofästet når energikravet

När de första byggnaderna i Brofästet rapporterar energianvändning efter ett år i drift är resultatet positivt. Stockholmshems två plusenergihus ligger 42 % under Norra Djurgårdsstadens krav och 76 % lägre än gällande BBR, vilket tyder på en bra formfaktor och bra byggnads- och installationstekniska parametrar. Tobin Properties klarar också kravet och byggnaderna kan konstateras ha ett bra klimatskal. Övriga byggaktörer fortsätter i dialog med staden att justera energisystemen för att nå kraven.
Resurshushållning-och-klimatansvar/energi-och-klimat >

Norra Djurgårdsstaden deltar i EU-projekt om ”energipositiva stadsdelar”

Bryssel, Wien och Stockholm har inlett ett tvåårigt forsknings- och innovationssamarbete och fått medel från Energimyndigheten i utlysningen Energipositiva stadsdelar, ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe. Syftet är bland annat att utreda förutsättningarna för att Loudden ska kunna bli energipositivt. Projektet ska även bidra till att definiera vad begreppet ”energipositivt” innebär i ett bredare perspektiv. Erfarenheter och lärdomar från Norra 2, Brofästet och tidigare innovationsprojekt utgör grunden för det fortsatta arbetet med att utveckla fossilfria energisystem.
Mer om energipositiva stadsdelar >

Biblioteket har öppnat på Bobergsgatan

Biblioteket har under året öppnat på Bobergsgatan och har ett stort utbud av barn och ungdomsböcker samt pedagogisk verksamhet för barn och unga i området. Här finns också aktiviteter för vuxna såsom språkcafé och läsecirklar. Inredningen består delvis av återbrukade möbler och heltäckningsmattan har sitt ursprung i gamla fisknät. Biblioteket har också samarbete med förskolor utifrån temat natur, miljö och hållbarhet.
Levande stad – Välfungerande vardagsliv >

Digital dialog om tillfällig park

I väntan på en permanent stadspark mellan Brofästet och Kolkajen anläggs en tillfällig park. En digital dialog om innehållet i den genomfördes under hösten. 440 personer deltog och kom med 1 390 synpunkter. Boulebana, grillplats och variationen av aktiviteter fick mest positiv respons. Odlingsmöjligheter, caféyta och planteringar uppskattades också i förslaget, liksom trädäck för yoga eller andra aktiviteter. Många önskade även trädäck vid Husarviken, ett önskemål som kommer tillgodoses, och vid Bobergsgatan ges det plats för foodtrucks. Möbler och lekutrustning kommer i stor utsträckning vara återanvända. Delar av den tillfälliga parken öppnar sommaren 2021.
Aktivt deltagande i stadsutvecklingsprocessen >

Några höjdpunkter 2020

Fyra av tio byggnader i etapp Brofästet når energikravet

När de första byggnaderna i Brofästet rapporterar energianvändning efter ett år i drift är resultatet positivt. Stockholmshems två plusenergihus ligger 42 % under Norra Djurgårdsstadens krav och 76 % lägre än gällande BBR, vilket tyder på en bra formfaktor och bra byggnads- och installationstekniska parametrar. Tobin Properties klarar också kravet och byggnaderna kan konstateras ha ett bra klimatskal. Övriga byggaktörer fortsätter i dialog med staden att justera energisystemen för att nå kraven.
Resurshushållning-och-klimatansvar/energi-och-klimat >

Norra Djurgårdsstaden deltar i EU-projekt om ”energipositiva stadsdelar”

Bryssel, Wien och Stockholm har inlett ett tvåårigt forsknings- och innovationssamarbete och fått medel från Energimyndigheten i utlysningen Energipositiva stadsdelar, ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe. Syftet är bland annat att utreda förutsättningarna för att Loudden ska kunna bli energipositivt. Projektet ska även bidra till att definiera vad begreppet ”energipositivt” innebär i ett bredare perspektiv. Erfarenheter och lärdomar från Norra 2, Brofästet och tidigare innovationsprojekt utgör grunden för det fortsatta arbetet med att utveckla fossilfria energisystem.
Mer om energipositiva stadsdelar >

Biblioteket har öppnat på Bobergsgatan

Biblioteket har under året öppnat på Bobergsgatan och har ett stort utbud av barn och ungdomsböcker samt pedagogisk verksamhet för barn och unga i området. Här finns också aktiviteter för vuxna såsom språkcafé och läsecirklar. Inredningen består delvis av återbrukade möbler och heltäckningsmattan har sitt ursprung i gamla fisknät. Biblioteket har också samarbete med förskolor utifrån temat natur, miljö och hållbarhet.
Levande stad – Välfungerande vardagsliv >

Digital dialog om tillfällig park

I väntan på en permanent stadspark mellan Brofästet och Kolkajen anläggs en tillfällig park. En digital dialog om innehållet i den genomfördes under hösten. 440 personer deltog och kom med 1 390 synpunkter. Boulebana, grillplats och variationen av aktiviteter fick mest positiv respons. Odlingsmöjligheter, caféyta och planteringar uppskattades också i förslaget, liksom trädäck för yoga eller andra aktiviteter. Många önskade även trädäck vid Husarviken, ett önskemål som kommer tillgodoses, och vid Bobergsgatan ges det plats för foodtrucks. Möbler och lekutrustning kommer i stor utsträckning vara återanvända. Delar av den tillfälliga parken öppnar sommaren 2021.
Aktivt deltagande i stadsutvecklingsprocessen >

Exempel på utmärkelser

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Huvudgatan Jaktgatan och Lövängsgatan fick Landskapsarkitekturpriset med motiveringen att vi är vägledande genom att skapa rum för vegetation som ger sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Området är enligt juryn ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken.
Vinnare av landskapsarkitekturpriset 2019
C40 cities awards 2015

Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

Stockholm och Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.

Exempel på utmärkelser

Vinnare av landskapsarkitekturpriset 2019

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Huvudgatan Jaktgatan och Lövängsgatan fick Landskapsarkitekturpriset med motiveringen att vi är vägledande genom att skapa rum för vegetation som ger sinnlig upplevelse och buffert mot klimatförändringar. Området är enligt juryn ett trovärdigt svar på hur den täta gröna staden ser ut i praktiken.
C40 cities awards 2015

Pris för bästa hållbara stadsutvecklingsprojekt

Stockholm och Norra Djurgårdsstaden tilldelades 2015 C40 Cities Awards i kategorin hållbar stadsdel. Priset delades ut på FN:s klimatkonferens i Paris av C40 Cities Climate Leadership group, ett nätverk med stora engagerade städer runt om i världen. Priset är ett kvitto på att Stockholm ligger i framkant i arbetet med hållbar stadsutveckling.