Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Webbplatsen

NorraDjurgårdsstaden2030.se riktar sig till alla som vill veta mer om hållbar stadsutveckling och Norra Djurgårdsstadens läranderesa mot 2030. Här redovisar vi uppföljningen av hållbarhetsmålen och våra innovationsprojekt.

Det är enkelt att ställa krav, men svårare och därmed även viktigt att också följa upp. Vad har blivit som vi tänkt oss och vad kan vi lära oss av? Varje år görs ett omfattande detektivarbete och genomlysning som utgör grunden för denna webbplats.

Nyckeltalen är aggregerade siffror, där inte annat anges, och visar hur långt utvecklingen har kommit.

Webbplatsen fungerar också som kunskapsnav för att samla material och underlag på ett och samma ställe.

Kakor och integritetspolicy

Denna webbplats samlar inte in någon data från besökare och använder inte kakor.

Norra Djurgårdsstaden är en testbädd även inom det digitala och denna hemsida är en del av ett projekt att ta fram en hållbar teknisk lösning med minskad klimatpåverkan. I det arbetet ingår även att hålla tekniken uppdaterad för att följa GDPR och andra regulatoriska ramverk som finns till för att skydda användare och förbättra användarupplevelsen. Därför använder denna sida inte cookies och samlar inte in data om besökare.

Senast uppdaterad: 2023-05-13