Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

5-minutersstaden

På kartan kan du se hur långt det är att gå eller cykla till vardagsservice såsom skola, förskola, kollektivtrafik och livsmedelsbutiker.

Dra den blå knappnålen till en specifik plats på kartan för att se din 5-minutersstad.

Vardagsservice i Norra Djurgårdsstaden

Vardagsservice

Skola
Förskola
Livsmedelsbutik

Närhet till privat och offentlig service spelar stor roll för att skapa hållbara resmönster i Norra Djurgårdsstaden.

Skolor

Bobergsskolan F-7

Hjorthagens skola F-1

Förskolor

Det finns 10 förskolor i Norra Djurgårdsstaden

Livsmedelsbutiker

Det finns tre livsmedelsbutiker i Hjorthagen och en i Värtahamnen.

Farligt avfall & återbruk

Återbruk, återvinning och hantering av farligt avfall är en del av vardagslivet. Två gånger per år kommer den mobila återbruksstationen Pop-up Återbruk till Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden.

Ta dig enkelt till city från Norra Djurgårdsstaden

Kollektivtrafik

BStombuss
TTunnelbana
FFärja
SSpårväg

Närhet till kollektivtrafik gör det till ett smidigt alternativ till bil.

Bilpooler

Bilpoolsplatser

Ett sätt att minska mängden bilar är att samsas om resurserna. I Norra Djurgårdsstaden finns det hittills 32 bilpoolsplatser.