Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

260 studiebesöksgrupper under 2023

Under 2023 besökte 260 besöksgrupper Norra Djurgårdsstaden för att lära mer om stadsutveckling och Stockholms hållbarhetsarbete. Totalt var det fler än 5 700 studiebesökare under året.

– Senaste åren förlägger allt fler utbildningar ett besök i någon av stadsutvecklingsprojekten i Stockholm. Ett besök i Norra Djurgårdsstaden är ett återkommande inslag i flera utbildningar. Guidningar som riktar sig till boende har också ökat senaste två åren och det är ett uppskattat inslag bland närboende och nyinflyttade, säger Camilla Edvinsson, besökskommunikatör.

Besökarna kommer från såväl Sverige som andra delar av världen, främst då från Norden, övriga Europa och Asien, studenter, andra kommuner och städer, politiker och intresseföreningar eller företag. De frågor som framför allt intresserar är olika hållbarhetsaspekter såsom minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och social hållbarhet samt Norra Djurgårdsstadens systematiska arbete med hållbarhetskrav och uppföljning. Även de olika innovationsprojekt som är kopplade till utvecklingen väcker stor nyfikenhet.  – Besöksverksamheten i Stockholms stad är ett team på fyra besökskommunikatörer med bas på exploateringskontoret. De samarbetar med bland annat stadsbyggnadskontoret, miljöförvaltningen, trafikkontoret och protokollenheten på stadsledningskontoret, säger Martin Ottosson, kommunikationsstrateg på exploateringskontoret och ansvarig för besöksverksamheten som omfattar sex av stadens utvecklingsprojekt.

Ungefär hälften av grupperna besöker Norra Djurgårdsstaden och hittills har över 50 000 studiebesökare från fler än 120 länder besökt stadsutvecklingsprojektet.

Intresserad av att komma på studiebesök? Skicka en förfrågan med e-post till funktionsbrevlådan för studiebesök, eller fyll i nedan formulär:

Nyfiken på studiebesök i Norra Djurgårdsstaden?

Relaterade länkar:

Artikel Publicerad: 2024-04-19 Uppdaterad: 2024-06-27