Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-02-13

Grått blir blått – Minskad dricksvattenanvändning

Idag bevattnas grönstruktur i torra perioder med dricksvatten. En alternativ källa för bevattning skulle kunna vara behandlat gråvatten – det vill säga vatten från bad, disk och tvätt.

För Loudden planeras det för ett källsorterat avloppssystem med separat insamling och behandling av gråvatten från hushåll och verksamheter. När Loudden är färdigt kommer omkring 1 000 m3 gråvatten per dygn att genereras. Vatten som efter behandling skulle kunna användas för att ersätta dricksvatten för bevattning, istället för att släppa det till recipient.

Fler användningsområden för det renade gråvattnet är dammbekämpning vid gatsopning och vid tillverkning av betong i en närliggande betongstation. Recirkulation av gråvatten är önskvärt både för Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) och Stockholms stad. SVOA har ett bolagsmål att vara resurspositiv 2030, där cirkulär verksamhet ingår. Stockholms stad ser positivt på möjligheten att vattna gröna ytor på ett mer hållbart sätt än idag.

Syfte och mål

Projektets syfte är att bidra till minskad användning av dricksvatten i Loudden på kort och lång sikt. Projektets mål är att förbereda för att byta dricksvatten mot behandlat gråvatten för bevattning av grönstruktur och utreda potentialen för annan användning.

Resultat och erfarenheter

Projektet startade december 2022 och inget har publicerats än.