Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-07-03

Färdplan mot en klimatpositiv stadsdel

Norra Djurgårdsstaden ingick i en grupp av städer som utvecklade en metod för att ta fram en färdplan mot klimatpositiva städer, Climate Positive Development Program (CPDP), ett initiativ inom C40-nätverket. Färdplanen utgår från CPDP:s ramverk och syftet är att nå målet att Norra Djurgårdsstaden ska bli klimatpositiv 2030. Ramverket omfattar flera steg, varav det första är att utveckla en färdplan med strategier för att bli en klimatpositiv stadsdel under driften.

Med klimatpositiv utveckling menas en utveckling där nettoutsläppen av växthusgaser från ett projektområde är mindre än noll enligt CPDP:s ramverk. Genom att utföra en ”balansräkning för kol” för stadsdelen, inom områdena energiförsörjning, transporter och avfall, kan strategier visa när stadsdelen är klimatpositiv. Var den geografiska gränsen/systemgränsen för beräkningen dras är väsentlig för utfallet av beräkningen.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla strategier för att nå målet att Norra Djurgårdsstaden ska bli klimatpositiv 2030 samt att medverka till att utveckla och sprida metoder och erfarenheter internationellt för hur man kan arbeta för, följa upp och beräkna klimatpåverkan för en stadsdel.

Resultat och erfarenheter

Norra Djurgårdsstaden har utvecklat en färdplan som godkändes av C40 2017 och gick därmed vidare till nästa steg i processen, och blev en så kallad partner.

Färdplanen visar att genom de krav som Norra Djurgårdsstaden ställer i projektet kan klimatutsläppen minska med cirka 60 %. Beräkningarna omfattar energi, transporter och avfall under driftskedet.

Processen med att utveckla färdplanen har bidragit till en fördjupad förståelse för de effekter olika krav bidrar till samt stärkte även samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag.

Relaterade dokument och vidare läsning:

Extern webbplats: C40