Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Pågående Uppdaterad: 2024-02-13

Ökat medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan

ElectriCITY Innovation har i Hammarby Sjöstad utvecklat en modell för medborgarinitiativ som bygger på ett gräsrotsperspektiv. Modellen – som bygger på forskning och erfarenheter inom sociologi, pedagogik, psykologi, teknik och ekonomi – har utvecklats för att engagera boende i Hammarby Sjöstad.

Fokus har varit på energieffektivisering, utveckla hållbara transporter och aktivera fler i miljöarbetet. Det har blivit ett bra exempel på hur medborgare och företag tillsammans kan medverka i klimatomställningen. ElectriCITY har genomfört ett antal medborgardrivna aktiviteter i Hammarby Sjöstad med medborgare, företag och lokala fastighetsägare. 

Syfte och mål

Syfte med projektet är att vidareutveckla, dokumentera och skala upp Hammarby Sjöstads medborgarinitiativ och bidra till att stärka relationerna mellan invånarna i en stadsdel. Målet är att sprida metoden till andra stadsdelar genom samverkan och partnerskap med organisation från andra sektorer.

Resultat och erfarenheter

I Norra Djurgårdsstaden har det områdesspecifika behovet inventerats. Arbete pågår med att ta fram metod och koncept för medborgarengagemang, i första hand med fokus på energieffektivisering. En handbok ska tas fram som beskriver hur medborgarengagemang kan öka. Samtidigt utvecklas en modell för hur metoden kan använda en digital boendeportal för att förstärka och fördjupa insatserna.

Flera möten med representanter från bostadsrättsföreningar och fastighetsägare från både de äldre och nyare delarna av Hjorthagen har genomförts och olika åtgärder för energieffektiviseringar har diskuterats. Ett antal byggnader har genomgått en så kallad ”Eco-drive” för att identifiera potentialen att ytterligare energieffektivera husen. En arbetsgrupp inom energieffektivisering planeras att sjösättas under 2023. 

Flera bilder på talare i nätverksträff i Gasverket.
Nätverksträff i Gasverket
Utdrag ur handbok för medborgardrivet klimatarbete.
Utdrag ur handbok för medborgardrivet klimatarbete, finns för nedladdning nedan.
Relaterade dokument och vidare läsning:

Nyhet: Nätverkskväll i Gasverket för energibesparingar

(Norra Djurgårdsstaden på Stockholm växer)

Extern webbplats: ElectriCITY Innovation

(Hammarby Sjöstad 2.0)

Extern webbplats: Plattform för resurseffektivitet

(LocalLife)