Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2023-06-05

CLUE - Klimatneutrala stadsdelar i Europa

Att minska städers negativa klimatpåverkan är en central uppgift i ambitionen med klimatneutrala städer. Stockholm siktar på att vara fossilbränslefri och liknande mål finns över hela Europa. För att nå dit får nya stadsutvecklingsprojekt, som Norra Djurgårdsstaden, uppdraget att fungera som föregångare och förebild för hållbar stadsutveckling med fokus på minskad klimatpåverkan.

Syfte och mål

Syftet med projektet var att diskutera och dela erfarenheter, innovationer och strategier för att skapa klimatneutrala städer. Ett antal fallstudier och god praxis diskuterades som relaterade till:

  • juridiska frågor
  • medborgarengagemang och -deltagande
  • instrument
  • tekniksystem för värme, kyla och energieffektivitet samt trafikplanering

Målet var att skapa en gemensam vision kring klimatneutrala stadsdelar och utveckla strategier för att underlätta implementering och utvärdering av arbetssätt.

Resultat och erfarenheter

En guide med goda exempel från städer och regioner för att minska klimatpåverkan togs fram. Guiden ger stöd till lokala och regionala beslutsfattare i klimatarbetet.

CLUE-projektet visade att arbetet med klimatneutralitet kräver ett förvaltnings- och bolagsövergripande samarbete där många intressenter behöver involveras för att lära av varandra. Klimatneutralitet kräver integrerade systemlösningar, engagemang från alla involverade parter, en stark politisk vilja och en ökad förmåga att tänka holistiskt och hitta rätt affärsmodeller.

Relaterade dokument och vidare läsning: