Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-06-28

Elektrifiering av byggarbetsplatsen

Stockholms stad arbetar mot målet att bli fossilfritt 2030. Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, och en stor del kommer från transporter inom eller till och från bygg- och anläggningsplatser.

Redan med befintlig teknik finns potential att halvera utsläppen till 2030. För att sektorn ska kunna bli klimatneutral krävs teknikskiften, innovationer och stora investeringar i elektrifierade lösningar. För att byggentreprenörer ska vilja investera i elektrifierade byggarbetsplatser behöver elektrifieringen vara långsiktigt hållbar; att elen som används är förnybar och att lösningarna är praktiska för användarna.

Projektet "Med utsikt från förarplatsen" ska underlätta införandet av ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på byggarbetsplatser. Projektet kommer att testa en ellastbil, som köps in av Stockholms stad och som samspelar med ett energilagersystem från Vattenfall. Testerna kommer att utföras inom ramen för Norra Djurgårdsstadens bygglogistikcenter.

Syfte och mål

Syftet är bland annat att:

  • identifiera användarmönster och faktorer som samspelar för hela värdekedjan
  • testa energilagersystem på vilket sätt en laddinfrastruktur kan optimera elanvändningen i samspel med en ellastbil och solceller 
  • utveckla nya affärsmodeller

Målet är att underlätta introduktion av ellastbilar och elektrifierade arbetsmaskiner på byggarbetsplatser.

Projektet ska föreslå lösningar som ger en ekonomisk och miljömässigt hållbar elektrifiering. I detta inkluderas möjlighet till lagring av el, leveranssäkerhet och självförsörjning.

Resultat och erfarenheter

Resultatet visar att med den teknik för elektrifierade fordon och batterilager som finns på marknaden idag är det möjligt att till viss del, eller fullständigt, elektrifiera byggarbetsplatser. Att nå branschens mål om 40 % mindre diesel till 2025 och 70 % mindre till 2030 är praktiskt möjligt.  Ellastbilar som testades blev snabbt populära bland chaufförerna och fungerade bra för bygglogistiktransporter. Även arbetsmiljön förbättrades.

Några viktiga lärdomar från studien för den som vill elektrifiera byggarbetsplatsen är:

  • Dimensionera batterier på lastbilar och batterilager rätt
  • Överväg att använda batterilager då det ger möjlighet att jämna ut laddeffekten över dygnet. 
  • Producera egen el. Solceller kan ge ett viktigt tillskott av el under de timmar som arbetet pågår som mest effektivt. 
Relaterade dokument och vidare läsning: