Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Vatten och grönska i klimatanpassad stad

Hur planeras Norra Djurgårdsstaden för ett förändrat klimat, räcker de insatser som vi gör och hur tar vi lärdomarna vidare? I november 2021 arrangerades ett webbinarium kring frågor som rör planering av vatten och grönska i området. Det är några av frågorna som diskuterades under en timme. I seminariet deltog experter från exploateringskontoret, miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall samt Urbio.

Starttider, upplägg och talare

02:20 Strategisk planering med vatten och grönska

Peter Wiborn, projektledare och ekolog på Stockholms stads miljöförvaltning

11:35 Allmän platsmark: om stadens planeringsarbete

Gösta Olsson, landskapsarkitekt

23:12 Kvartersmark: om byggaktörernas arbete med grönblåa lösningar

Mattias Gustafsson, landskapsarkitekt på Urbio

30:14 Panelsamtal

Sara Lundén, avdelningschef projektutveckling på exploateringskontoret, Erik Karlsson, utvecklingschef på Stockholm Vatten och Avfall samt Gösta Olsson.

50:30 Frågor från publiken

Moderator är Anna Ågren, projektledare för kompetensprogram i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

Seminarium Publicerad: 2022-04-08 Uppdaterad: 2023-04-06

Senast uppdaterad: 2023-04-06