Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Resurseffektiv masshantering och markrening

”Resurseffektiv masshantering och markrening”. Vilka vinster går att göra när dessa sker lokalt? På webbinariet i oktober 2022 berättade Fredrik Bergman, genomförandechef Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret, om masslogistik och vilka lärdomar och vinster som man har gjort genom att hantera schaktmassor lokalt inom projektet. Hittills har exempelvis cirka 600 000 ton berg och schaktmassor återvunnits i Norra Djurgårdsstaden.

Att rena marken i det tidigare industriområdet Norra Djurgårdsstaden är en förutsättning för att kunna bygga och utveckla stadsdelen. I Kolkajen, som är en del av det före detta Gasverksområdet, renas marken genom så kallad in situ-sanering. Det innebär att föroreningar åtgärdas på platsen och på så sätt minskas mängden massor som schaktas upp och körs till deponi. Sofia Billersjö, markmiljöspecialist på exploateringskontoret, berättade om de alternativa saneringsmetoder som använts, resultat och mervärden av dessa.

Lyssna på Fredrik Bergmans presentation "Resurseffektiv masshantering - från linjär till cirkulär masshantering."

Presentationer och talare

Fredrik Bergman, genomförandechef Norra Djurgårdsstaden

Här kan du ta del av övriga presentationer:

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden

Sofia Billersjö, Markmiljöspecialist Norra Djurgårdsstaden

Masshantering i Ropsten
Masshantering i Ropsten
Markrening i Ropsten
Markrening i Ropsten
Markrening i Ropsten
Markrening i Ropten
Masshantering i Kolkajen
Masshantering i Kolkajen

Seminarium Publicerad: 2022-10-27 Uppdaterad: 2024-02-13

Senast uppdaterad: 2024-02-13