Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Att mäta är att veta

"Att mäta är att veta". Vad har blivit som vi tänkt oss och hur fortsätter arbetet för att bidra till att nå målen, att Norra Djurgårdsstaden ska vara en fossilfri stadsdel 2030?

Det sägs att det som blir mätt är det som blir gjort. Tydliga hållbarhetskrav och konsekvent uppföljning under alla faser, från planering till husen varit i drift i två år, har gjort Norra Djurgårdsstaden till inspirationskälla för en mängd stadsutvecklingsprojekt runt om i världen.

En webbaserad databas har utvecklats och erfarenheter har överförts till övriga staden. Tack vare noggrann uppföljning och öppen dialog med byggaktörerna har till exempel energianvändningen minskat och projektet bidragit till fortsatt kunskapsutveckling.

Det var temat för ett webbinarium, se nedan inspelning:

Starttider, upplägg, talare

02:50 Norra Djurgårdsstadens arbete med kravställan och uppföljning

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret

22:14 Byggaktörens perspektiv på kravställan och uppföljning

Sara Albrecht, projektutvecklingschef Einar Mattsson

36:04 Uppskalning av kravställan och systematisk uppföljningsarbete

Frida Nordström, miljöchef på exploateringskontoret

43:20 Diskussion

Moderator är Anna Ågren, projektledare för kompetensprogrammen i Norra Djurgårdsstaden.

Seminarium Publicerad: 2022-06-20 Uppdaterad: 2024-02-13

Senast uppdaterad: 2024-02-13