Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Norra Djurgårdsstadens resa mot lågenergihus

Vad som är viktigt när man bygger lågenergihus, utmaningar och vilka erfarenheter som gjorts tack vare uppföljning.

I juni 2021 anordnades ett webbinarium med fokus på energi. Förutom Stockholms stads egna experter deltog även byggaktörernas experter. Vad är viktigt att tänka på i planeringen och uppförandet av en lågenergibyggnad och varför det är så svårt var utgångspunkter för webbinariet.

I seminariet deltog: Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden Exploateringskontoret Örjan Lönngren, klimat- och miljöexpert på miljöförvaltningen, Torbjörn Kumlin, projektledare Stockholmshem, Johan Thorstenson Incoord och energisamordnare för Stockholmshem Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen.

– Som utpekat profilområde inom hållbarhet har projektet förväntningar på sig. Det är lätt att ställa krav, men desto svårare att följa upp och därför har vi tagit fram en uppföljningsdatabas. Resultaten publiceras i hållbarhetsredovisningen och på vår hemsida. Att resultaten offentliggörs ser vi som ett incitament för att nå kraven, sa Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg på exploateringskontoret.

Örjan Lönngren, energi- och miljöexpert på miljöförvaltningen, presenterade stadens arbete och kravställningar för energianvändning. Byggaktörerna behöver redovisa hur de planerar att nå målet om 55 kWh. När byggnaden varit i drift ett och två år görs en uppföljning av de beräknade värdena, vilket ligger till grund för vidare dialog för att få ner energianvändningen.

– Dialogen som vi för med byggaktörerna är lärorik och tillsammans kan vi diskutera varför det så ofta blir skillnad mellan de beräknande värdena och de slutliga, sa Örjan.

Vidare berättade Torbjörn Kumlin, projektledare på Stockholmshem, och Johan Thorstenson, energisamordnare för Stockholmshem på Incoord, om plusenergihuset Backåkra och hur man bygger energisnålt. De delade även med sig av lärdomar från sina tre projekt i området. För att få ner energianvändningen i plusenergihuset har man bland annat jobbat med klimatskal och formfaktor, små rum i större lägenheter, minimering av köldbryggor, optimering av värmeväxling och solceller.

– Att minska energianvändningen är en läranderesa. Jag vill poängtera vikten av samordning, att ha en energisamordnare och att kontrollera att mätarna fungerar som de ska. På så sätt hinner man rätta till fel, vilket bidrar till att anläggningen kan optimeras samt underlätta för de som tar över driften, sa Torbjörn.

Seminariets sista punkt var ett panelsamtal. Birgitta Govén, energiexpert på Byggföretagen, inledde med en reflektion.

– När man ställer så tuffa krav som staden gör i Norra Djurgårdsstaden är det inte alltid som de nås, därför är det bra att man i projektet lyfter på varenda sten för att hitta anledningen. Det är ett fantastiskt angreppssätt att staden involverar alla aktörer i detta. Uppföljning och att redan i kravställningen bestämma hur det ska ske är jätteviktigt. Det kan tyckas som enkelt, men det är det inte, sa Birgitta Govén.

Inom Norra Djurgårdsstaden har samarbetet mellan stadens förvaltningar och byggaktörer alltid varit centralt. Örjan belyser att detta genererat i kunskap om hur det interna arbetet kan förbättras och förståelse för varandras behov. Vidare poängterade han värdet av de konstruktiva samtal med byggaktörerna som för utvecklingen framåt.

– Att resultatet publiceras är både inspirerande och triggar till att överträffa oss själva. Det bidrar till att energifrågan inte försvinner utan ligger högt på bordet, sa Johan Thorstenson.

Starttider, presentationer, talare

02:30

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg, Exploateringskontoret

Örjan Lönngren, energi- och klimatexpert, Miljöförvaltningen

17:55

Torbjörn Kumlin, projektledare på Stockholmshem

Johan Thorstenson, Incoord, energisamordnare i projektet

33:15 Panelsamtal

Birgitta Govén, energiexpert Byggföretagen samt Örjan Lönngren, MF, Torbjörn Kumlin Stockholmshem, Johan Thorstenson, Incoord

Seminarium Publicerad: 2023-03-01 Uppdaterad: 2024-02-13

Senast uppdaterad: 2024-02-13