Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Planering för minskad klimatpåverkan

Hur kan vi i tidiga skeden skapa förutsättningar för ett byggande med lägre klimatpåverkan? Ett webbinarium hölls maj 2023 med fokus på Norra Djurgårdsstadens arbete för att analysera och kartlägga klimatavtrycket för en av projektets detaljplaner, Kolkajen, samt Svenska Bostäders arbete att minska klimatbelastningen av byggnader.

Stockholms stad har som mål att vara klimatpositivt till 2030 och fossilfritt till 2040, och en viktig del av detta är att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn. I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden har vi beräknat och analyserat klimatavtrycket för en större detaljplan, Kolkajen.

Experter delade med sig av kunskap, erfarenheter, förutsättningar och resultat från arbetet, med fokus på hur man redan i tidiga skeden kan skapa förutsättningar för ett byggande med minskad klimatpåverkan.

Se nedan inspelning från seminariet.

Starttider, presentationer, talare

2:40

Maria Lennartsson, hållbarhetsstrateg, Stockholms stads exploateringskontor

Luc Pagés, arkitekt och ingenjör, Stockholms stads trafikkontor

23:20

Klas Bergholtz, hållbarhetsstrateg, Svenska Bostäder

36:20 Samtal och reflektioner

Föreläsare ovan samt Anton Tornkvist, stadsbyggnadsstrateg, Stockholms stads stadsbyggnadskontor

Relaterade dokument:

Seminarium Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2023-09-22

Senast uppdaterad: 2023-09-22