Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Användning av hållbart trä i utomhuskonstruktioner – livscykelkostnad, etik, miljö- och klimatpåverkan

Trä har många goda och varierande egenskaper beroende på trädslag och ursprung. Att välja "rätt" trä i utomhusmiljöer är en utmaning, och det är många faktorer att ta hänsyn till. Träkonstruktioner behöver både klara av väder och slitage, som sandning och snöröjningsmaskiner, vilket kräver särskilda egenskaper för lång livslängd. Behandling av trä för att klara denna typ av slitage har ofta inneburit tillsatser av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Även skogsbruket är förenat med etiska och miljömässiga risker och har en klimatpåverkan.

Norra Djurgårdsstaden har systematiskt utrett trä från olika perspektiv - funktion, kemiskt innehåll, klimatpåverkan, livscykelkostnad och hållbart skogsbruk - för att möjliggöra mer hållbara val. Slutsatserna från dessa olika utredningar presenterades vid ett webbinarium i mars 2023.

Starttider, presentationer, talare

1:21

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden

5:15

Rune Ziethén, forskare, Rise

16:40

Jenny Fäldt, projektledare, kemikaliecentrum, miljöförvaltningen

28:30 Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg Norra Djurgårdsstaden

35:30 Maria Lennartsson, FoU-ansvarig, exploateringskontoret

43:20 Diskussion

Moderator är Anna Ågren, projektledare för kompetensprogrammen i Norra Djurgårdsstaden.

Relaterade dokument

Seminarium Publicerad: 2023-03-13 Uppdaterad: 2024-02-13

Senast uppdaterad: 2024-02-13