Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Avslutat Uppdaterad: 2024-04-29

Smart Energy City

I Norra Djurgårdsstaden byggs energieffektiva byggnader. Att styra och få överblick över den egna energianvändningen underlättar för boende.

Syfte och mål

Syftet var att testa om personlig visualisering och styrning av energianvändning kunde bidra till en hållbarare energikonsumtion.

Målet var att utveckla smarta elnät för att bättre kunna utnyttja förnybara energikällor och att utveckla mer energismarta hem.

Projektpresentation av Smart Energy City från 2016. I videon syns flygbilder som visar hur området såg ut då.

Resultat och erfarenheter

I forskningsprojektet Smart Energy City kunde 150 familjer i realtid se och styra sin energianvändning. Projektet utvecklade lösningar som gör det möjligt att använda el, vatten och värme på ett smartare och mer effektivt sätt. Tvättmaskinen kan exempelvis ställas in för att köras när klimatpåverkan eller priset är lägre. En fråga har varit om det är någon skillnad om hushållen får sin konsumtion visualiserad som koldioxidutsläpp eller som pengar.

Vidare läsning:

Extern webbplats: Smarta stadsdelar, Stockholm Exergi