Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Höga krav på byggaktörerna

I Norra Djurgårdsstaden ställs krav på byggaktörerna som kontinuerligt följs upp och utvecklas. Kraven rör bland annat antalet cykel- och bilplatser, grönska och energianvändning.

Projektstadier

Tidiga skeden
Planeras
Under byggnation
Färdigställt
hitta byggaktör: