Kompetensutveckling

Ett viktigt uppdrag i vårt hållbarhetsarbete är att på olika sätt bidra till att utveckla och sprida kunskap.

Kompetensprogram
Sedan 2010 driver vi kompetensprogram – en seminarieserie för byggaktörer med konsulter och stadens representanter. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för hållbarhetskraven, lyfta goda exempel och det senaste inom forskningen. Programmen genomförs etappvis och började med Norra 2.

Det finns också kompetensprogram för allmän platsmark som riktar sig till plan- och genomförandeorganisationen. Flera kortversioner av de senaste presentationerna för allmän platsmark finns som ljudfiler.

NDS kompetensprogram Allmänna platser, Soundclouds webbplats >

Forum för hållbara lösningar
Forum för hållbara lösningar är matchmaking-seminarier med syfte att lyfta olika innovativa lösningar, både produkter och tjänster, för hållbara byggnader. Forumet ska också bidra till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Det är också ett forum för leverantörer och byggaktörer att mötas. Sedan forumet startade 2012 har drygt 25 träffar genomförts och över 1 900 personer och 100 företag har deltagit.

Referat från träffar:

Så får vi energiprestanda som tål att granskas, Stockholm växer webbplats >

Framtidens cirkulära system, Stockholm växer webbplats >

Visste du att 3 258 samhällsbyggare har deltagit i kompetensprogram eller Forum för hållbara lösningar.

Forum för hållbara lösningar.

Vidare läsning

Kompetensutveckling

Ett viktigt uppdrag i vårt hållbarhetsarbete är att på olika sätt bidra till att utveckla och sprida kunskap.

Kompetensprogram
Sedan 2010 driver vi kompetensprogram – en seminarieserie för byggaktörer med konsulter och stadens representanter. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för hållbarhetskraven, lyfta goda exempel och det senaste inom forskningen. Programmen genomförs etappvis och började med Norra 2.

Det finns också kompetensprogram för allmän platsmark som riktar sig till plan- och genomförandeorganisationen. Flera kortversioner av de senaste presentationerna för allmän platsmark finns som ljudfiler.

NDS kompetensprogram Allmänna platser, Soundclouds webbplats >

Forum för hållbara lösningar
Forum för hållbara lösningar är matchmaking-seminarier med syfte att lyfta olika innovativa lösningar, både produkter och tjänster, för hållbara byggnader. Forumet ska också bidra till kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Det är också ett forum för leverantörer och byggaktörer att mötas. Sedan forumet startade 2012 har drygt 25 träffar genomförts och över 1 900 personer och 100 företag har deltagit.

Referat från träffar:

Så får vi energiprestanda som tål att granskas, Stockholm växer webbplats >

Framtidens cirkulära system, Stockholm växer webbplats >

Visste du att 3 258 samhällsbyggare har deltagit i kompetensprogram eller Forum för hållbara lösningar.

Forum för hållbara lösningar.

Vidare läsning