Hållbarhetsstrategen berättar

Intresset för vårt arbete i Norra Djurgårdsstaden är stort. Sedan 2010 har 40 000 samhällsbyggare besökt området för att lära sig mer om hur vi arbetar.

Vi har också intensiva utbyten med andra projekt, både nationellt och internationellt. Ett viktigt arbete är att sprida de erfarenheter och lärdomar som vi tillsammans med byggaktörerna gjort i samband med uppföljningen av etapp Norra 2.

Byggaktörerna där visar stort engagemang för att nå de skarpa kraven, men klarar inte energikraven. Trots det är resultaten ändå i genomsnitt 22 % under Boverkets byggregler, BBR. Att skillnaden är stor mellan uppmätta och projekterade värden, är en utmaning för samhällsbyggnadssektorn och utgör en stor potential till förbättring. Det är uppenbart att kompetensen att bygga hållbart behöver stärkas, såväl i byggbranschen som hos staden.

För att fortsatt vara i framkant och återföra erfarenheter, ta del av forskningsrön samt fånga in nya styrdokument, har vi inlett arbetet med att revidera Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Ska vi nå ambitiösa hållbarhetsmål krävs nya affärsmodeller och kombinationer av tekniska lösningar. Och framförallt mod, engagemang och samverkan mellan alla inblandade parter!

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg
Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor

Hållbarhetsstrategen berättar

Intresset för vårt arbete i Norra Djurgårdsstaden är stort. Sedan 2010 har 40 000 samhällsbyggare besökt området för att lära sig mer om hur vi arbetar.

Vi har också intensiva utbyten med andra projekt, både nationellt och internationellt. Ett viktigt arbete är att sprida de erfarenheter och lärdomar som vi tillsammans med byggaktörerna gjort i samband med uppföljningen av etapp Norra 2.

Byggaktörerna där visar stort engagemang för att nå de skarpa kraven, men klarar inte energikraven. Trots det är resultaten ändå i genomsnitt 22 % under Boverkets byggregler, BBR. Att skillnaden är stor mellan uppmätta och projekterade värden, är en utmaning för samhällsbyggnadssektorn och utgör en stor potential till förbättring. Det är uppenbart att kompetensen att bygga hållbart behöver stärkas, såväl i byggbranschen som hos staden.

För att fortsatt vara i framkant och återföra erfarenheter, ta del av forskningsrön samt fånga in nya styrdokument, har vi inlett arbetet med att revidera Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Ska vi nå ambitiösa hållbarhetsmål krävs nya affärsmodeller och kombinationer av tekniska lösningar. Och framförallt mod, engagemang och samverkan mellan alla inblandade parter!

Christina Salmhofer, Hållbarhetsstrateg
Norra Djurgårdsstaden,
Stockholms stads exploateringskontor