Dokument

Här finns dokument som rör mål och styrning, rapporter och redovisningar samt innovationsprojekt.

DokumentnamnDokumentbeskrivningPubliceringsdatum
DokumentnamnDokumentbeskrivningDokumentkategoriPubliceringsdatum 
Styrdokument
Program för hållbar stadsutveckling 2021 
(pdf, 18,9 MB, nytt fönster)
Detta styrdokument beskriver stadens ambitioner avseende stadsbyggnad och hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden.Styrdokument2021-10-13
Program för hållbar stadsutveckling 2017 
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
Detta styrdokument beskriver stadens ambitioner avseende stadsbyggnad och hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden.Styrdokument2017-03-22
Grönytefaktor för kvartersmark 
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
All information kring grönytefaktor (GYF) har samlats i detta dokument som beskriver dess uppbyggnad och funktion samt hur och när det ska användas i stadens respektive byggaktörers planeringsprocess.Styrdokument2021-02-01
Handlingsprogram Kolkajen 
(pdf, 900 kB, nytt fönster)
Handlingsprogram vid planering, projektering, byggande och förvaltning av
bostäder och verksamhetslokaler i Kolkajen.
Styrdokument2017-11
Redovisningar
Hållbarhetsredovisning 2020
(pdf, 22 MB, nytt fönster)
Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning visar hur stadsutvecklingsprojektet når hållbarhetsmålen utifrån de
fem strategierna i styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling.
Redovisning2020-05-21
Hållbarhetsredovisning 2019
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning visar hur stadsutvecklingsprojektet når hållbarhetsmålen utifrån de
fem strategierna i styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling.
Redovisning2020-08-25
Hållbarhetsredovisning 2018
(pdf, 2 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2018.
Arbetet utgår från fem strategier för hållbar stadsutveckling och
rapporteringen baseras på Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI
Standards Core.
Redovisning2019-05-24
Hållbarhetsredovisning 2017
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2017.
Uppföljningsrapporten finns som bilaga. Arbetet utgår från fem
strategier för hållbar stadsutveckling och rapporteringen baseras på
Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI Standards Core.
Redovisning2018-04
Hållbarhetsredovisning 2016
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2016.
Uppföljningsrapporten finns som bilaga. Rapporteringen baseras 
på Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI G4, nivå Core.
Redovisning2017-04
Hållbarhetsredovisning 2015
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2015.Redovisning2016-04
Uppföljning av hållbarhetskrav för byggherrar, december 2015 
(pdf, 6 MB, nytt fönster)
Dokumentet redovisar delar av uppföljningen av hållbarhetskraven
som ställs på byggherrar i Norra  Djurgårdsstaden (NDS). Kravområden
som redovisas är klimatanpassning, energi, transporter, avfall och
hållbara byggnader.
Redovisning2016-03
Hållbarhetsredovisning 2014
(pdf, 1 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2014.Redovisning2014-06
Innovationsprojekt
Road Map – The Journey Has Begun
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
This report summarises and analyses the City’s efforts and progress
so far, both in terms of calculated reductions in GHG emissions and
with respect to the valuable lessons learnt from the process.
Innovationsprojekt2017-09-27
Smart City SRS 
(pdf, 392 kB, nytt fönster)
Summary of Phase 2 Findings and ResultsForsknings- och innovationsprojekt2014-11-21
Food and Energy in a Circular Economy 
(pdf, 1 MB, nytt fönster)
This report is presenting potentials for biogas, heat and nutrient
recycling. The calculations behind these potentials are based on
a number of necessary assumptions, which inherently will afflict
the results with insecurity.
Forsknings- och innovationsprojekt2017-06-30
Framtidens återvinningscentral - en resurs- och kompetenspark i
Norra djurgårdsstaden 

(pdf, 2 MB, nytt fönster)
Forsknings- och innovationsprojekt2015-11-10
MOBILITETSINDEX – värdering av hållbart resande i Södra Värtan
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
Forsknings- och innovationsprojekt2017-12-01
Uppdaterad 2021-07-06

Dokument

Här finns dokument som rör mål och styrning, rapporter och redovisningar samt innovationsprojekt.

DokumentnamnDokumentbeskrivningPubliceringsdatum
DokumentnamnDokumentbeskrivningDokumentkategoriPubliceringsdatum 
Styrdokument
Program för hållbar stadsutveckling 2021 
(pdf, 18,9 MB, nytt fönster)
Detta styrdokument beskriver stadens ambitioner avseende stadsbyggnad och hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden.Styrdokument2021-10-13
Program för hållbar stadsutveckling 2017 
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
Detta styrdokument beskriver stadens ambitioner avseende stadsbyggnad och hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden.Styrdokument2017-03-22
Grönytefaktor för kvartersmark 
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
All information kring grönytefaktor (GYF) har samlats i detta dokument som beskriver dess uppbyggnad och funktion samt hur och när det ska användas i stadens respektive byggaktörers planeringsprocess.Styrdokument2021-02-01
Handlingsprogram Kolkajen 
(pdf, 900 kB, nytt fönster)
Handlingsprogram vid planering, projektering, byggande och förvaltning av
bostäder och verksamhetslokaler i Kolkajen.
Styrdokument2017-11
Redovisningar
Hållbarhetsredovisning 2020
(pdf, 22 MB, nytt fönster)
Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning visar hur stadsutvecklingsprojektet når hållbarhetsmålen utifrån de
fem strategierna i styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling.
Redovisning2020-05-21
Hållbarhetsredovisning 2019
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning visar hur stadsutvecklingsprojektet når hållbarhetsmålen utifrån de
fem strategierna i styrdokumentet Program för hållbar stadsutveckling.
Redovisning2020-08-25
Hållbarhetsredovisning 2018
(pdf, 2 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2018.
Arbetet utgår från fem strategier för hållbar stadsutveckling och
rapporteringen baseras på Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI
Standards Core.
Redovisning2019-05-24
Hållbarhetsredovisning 2017
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2017.
Uppföljningsrapporten finns som bilaga. Arbetet utgår från fem
strategier för hållbar stadsutveckling och rapporteringen baseras på
Global Reporting Initiatives riktlinjer GRI Standards Core.
Redovisning2018-04
Hållbarhetsredovisning 2016
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2016.
Uppföljningsrapporten finns som bilaga. Rapporteringen baseras 
på Global Reporting Initiatives riktlinjer, GRI G4, nivå Core.
Redovisning2017-04
Hållbarhetsredovisning 2015
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2015.Redovisning2016-04
Uppföljning av hållbarhetskrav för byggherrar, december 2015 
(pdf, 6 MB, nytt fönster)
Dokumentet redovisar delar av uppföljningen av hållbarhetskraven
som ställs på byggherrar i Norra  Djurgårdsstaden (NDS). Kravområden
som redovisas är klimatanpassning, energi, transporter, avfall och
hållbara byggnader.
Redovisning2016-03
Hållbarhetsredovisning 2014
(pdf, 1 MB, nytt fönster)
Det här är Norra Djurgårdsstadens hållbarhetsredovisning för 2014.Redovisning2014-06
Innovationsprojekt
Road Map – The Journey Has Begun
(pdf, 4 MB, nytt fönster)
This report summarises and analyses the City’s efforts and progress
so far, both in terms of calculated reductions in GHG emissions and
with respect to the valuable lessons learnt from the process.
Innovationsprojekt2017-09-27
Smart City SRS 
(pdf, 392 kB, nytt fönster)
Summary of Phase 2 Findings and ResultsForsknings- och innovationsprojekt2014-11-21
Food and Energy in a Circular Economy 
(pdf, 1 MB, nytt fönster)
This report is presenting potentials for biogas, heat and nutrient
recycling. The calculations behind these potentials are based on
a number of necessary assumptions, which inherently will afflict
the results with insecurity.
Forsknings- och innovationsprojekt2017-06-30
Framtidens återvinningscentral - en resurs- och kompetenspark i
Norra djurgårdsstaden 

(pdf, 2 MB, nytt fönster)
Forsknings- och innovationsprojekt2015-11-10
MOBILITETSINDEX – värdering av hållbart resande i Södra Värtan
(pdf, 3 MB, nytt fönster)
Forsknings- och innovationsprojekt2017-12-01
Uppdaterad 2021-07-06