Stockholm Royal Seaport

Sustainability Report

Vision & mål

Hållbar stadsutveckling bygger på helhetssyn och långsiktighet i såväl planering som genomförande. Visionen för Norra Djurgårdsstaden har formulerats från Stockholms stads övergripande styrdokument, som stadens budget, miljöprogrammet, översiktsplanen med fera.

Program för hållbar stadsutveckling

Stadens ambitioner avseende stadsbyggnad (pdf)

Våra fem målområden

Visionen konkretiseras i fem målområden; levande stad, tillgängligt och nära, resurshushållning och minskad klimatpåverkan, låt naturen göra jobbet och engagemang och lärande.

Agenda 2030

I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden drivs fem hållbarhetmål som tillsammans bidrar till alla FNs globala mål för hållbar utveckling.

Direct
Indirect
Scroll