Upptäck mer

Här kan du fördjupa dig mer i hur Norra Djurgårdsstaden arbetar för att nå energikraven och hur vatten och grönska utgör en central roll i planeringen.

Energikrav i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan.

Hjorthasparken i Hjorthagen. Vatten och grönska.

I Norra Djurgårdsstaden utgör planeringen av
vatten och grönska en central roll.

Energikrav i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan.

Hjorthasparken i Hjorthagen. Vatten och grönska.

I Norra Djurgårdsstaden utgör planeringen av
vatten och grönska en central roll.

Upptäck mer om energi

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus med väl isolerade klimatskal och energieffektiva installationer.

Så arbetar vi för att nå energikraven 

Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden fick i uppdrag av Stockholms stads kommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. En viktig aspekt i detta är att bygga lågenergihus. Hur har det gått? Har kraven nåtts, vilka lärdomar har gjorts och vilka utmaningar finns? Se filmen där hållbarhetsstrategen Christina Salmhofer, klimat- och energiexperten Örjan Lönngren och Torbjörn Kumlin, projektledare Stockholmshem, berättar mer.

Följ med bakom kulisserna på plusenergihusen

Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Brofäset med inflyttning under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten.

”Att ställa krav är enkelt, att följa upp är en helt annan sak. Som testbädd och föregångare är det viktigt att veta om våra strategier verkligen leder till att våra mål efterlevs, därför delar vi med oss av resultaten och gör dem tillgängliga. Det är så vi kan säkerställa att vi kontinuerligt lär oss och blir bättre”, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

Energi och digitalisering 

För att öka medvetenheten om energianvändning har flera FoU-projekt med koppling till digitalisering och energi genomförts för att testa hur data skulle kunna användas för beteendeförändring och optimering av energiflöden i det större systemet. I Norra Djurgårdsstaden testas också Stockholms stads centrala plattform för IoT och delning av data. Det sker inom innovationsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden.

Förbättrad datainsamling och IoT kan ge bättre beslutsunderlag och underlätta möjligheten att följa upp mål och kontinuerligt optimera aktiviteter och planering. Tester pågår bland annat inom energi- och vattenanvändning för byggnader, resvanor och användning av parker samt att med hjälp av regnmätare, väder- och markfuktighetssensorer utvärdera funktion och möjligheter att optimera drift och underhåll.

Upptäck mer om energi

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. För att minska energianvändningen är alla nya byggnader lågenergihus med väl isolerade klimatskal och energieffektiva installationer.

Så arbetar vi för att nå energikraven 

Drygt tio år har gått sedan Norra Djurgårdsstaden fick i uppdrag av Stockholms stadskommunfullmäktige att driva, utveckla och sprida kunskap om hållbar stadsutveckling. En viktig aspekt i detta är att bygga lågenergihus. Hur har det gått? Har kraven nåtts, vilka lärdomar har gjorts och vilka utmaningar finns? Se filmen där hållbarhetsstrategen Christina Salmhofer, klimat-och energiexperten Örjan Lönngren och Torbjörn Kumlin, projektledare Stockholmshem, berättar mera.

Följ med bakom kulisserna på plusenergihusen

Stockholmshem har byggt två plusenergihus i Brofäset med inflyttning under 2019. De två husen med 43 hyreslägenheter är nettoproducenter av energi med hjälp av solceller, bergvärme, effektiv isolering och ventilation samt återvinning av spillvärme från avloppsvatten.

”Att ställa krav är enkelt, att följa upp är en helt annan sak. Som testbädd och föregångare är det viktigt att veta om våra strategier verkligen leder till att våra mål efterlevs, därför delar vi med oss av resultaten och gör dem tillgängliga. Det är så vi kan säkerställa att vi kontinuerligt lär oss och blir bättre”, säger Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg för Norra Djurgårdsstaden, exploateringskontoret.

Energi och digitalisering 

För att öka medvetenheten om energianvändning har flera FoU-projekt med koppling till digitalisering och energi genomförts för att testa hur data skulle kunna användas för beteende förändring och optimering av energiflöden i det större systemet. I Norra Djurgårdsstaden testas också Stockholms stads centrala plattform för IoT och delning av data. Det sker inom innovationsprojektet Uppkopplade Norra Djurgårdsstaden.

Förbättrad datainsamling och IoT kan ge bättre beslutsunderlag och under lätta möjligheten att följa upp mål och kontinuerligt optimera aktiviteter och planering. Tester pågår bland annat inom energi- och vattenanvändning för byggnader, resvanor och användning av parker samt att med hjälp av regnmätare, väder- och markfuktighetssensorer utvärdera funktion och möjligheter att optimera drift och underhåll.

Uppdaterad 2021-11-16
Uppdaterad 2021-11-16