1. Start
  2. /
  3. Resultat
  4. /
  5. 3. Resurshushåll...

3. Resurshushållning och klimatansvar 

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. Resursförsörjningssystemen utvecklas genom att integrera system för energi, vatten och material.

Marken används effektivt och den byggda miljön ska hålla över tid, vilket ställer krav på att byggnader och anläggningar utformas med hög kvalitet, giftfria material och att kemikalier används på ett ansvarsfullt sätt.

Nya innovativa lösningar förenas med de beprövade på ett genomtänkt sätt, som indirekt kan gynna ekonomisk tillväxt. Genom kretsloppslösningar och sanering av marken minskar miljöbelastningen på omgivande vattenmiljöer och ger bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.

3. Resurshushållning och klimatansvar 

Norra Djurgårdsstaden ska bli ett fossilfritt område med låg resursanvändning och liten miljö- och klimatpåverkan. Resursförsörjningssystemen utvecklas genom att integrera system för energi, vatten och material.

Marken används effektivt och den byggda miljön ska hålla över tid, vilket ställer krav på att byggnader och anläggningar utformas med hög kvalitet, giftfria material och att kemikalier används på ett ansvarsfullt sätt.

Nya innovativa lösningar förenas med de beprövade på ett genomtänkt sätt, som indirekt kan gynna ekonomisk tillväxt. Genom kretsloppslösningar och sanering av marken minskar miljöbelastningen på omgivande vattenmiljöer och ger bättre förutsättningar för ekosystemtjänster.

Resultat

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

globala mål resurshållning klimatansvar Norra Djurgårdsstaden

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

globala mål resurshållning klimatansvar Norra Djurgårdsstaden
Uppdaterad 2021-11-16