1. Start
  2. /
  3. Om Norra Djurgår...
  4. /
  5. Unika kvaliteter ...

Unika kvaliteter och förutsättningar

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt där tidigare industrimark omvandlas till stad, på mark som Stockholms stad äger.

Marken förvaltas av exploateringskontoret, som även projektleder utvecklingen i nära samarbete med andra delar av stadens bolag och förvaltningar*. Projektet finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder.

2000 började planeringen av Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

Stadsutvecklingen 2009 jämfört med 2020

De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 i Program för hållbar stadsutveckling och är åter uppe för revidering och för nytt beslut i kommunfullmäktige 2021. Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Norra Djurgårdsstaden präglas av mångfald och kontraster. Här finns en variation av stads- och naturmiljöer med olika karaktär och uttryck, från småskalig bostadsbebyggelse och natursköna omgivningar till storskalig industrimiljö för hamn och energianläggningar. Här möts gammalt och nytt, stort och smått. Att bygga vidare på det som finns är en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt hållbart stadsbyggande och samtidigt grunden för att skapa en dynamisk och attraktiv stadsmiljö.

Norra Djurgårdsstadens centrala läge med närhet till både Lilla Värtans vatten och Kungliga nationalstadsparken, ger unika förutsättningar. Hjorthagens bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. De gamla industribyggnaderna har stor potential för nya inspirerande användningsområden. En del av industrierna så som energiproduktionen i Värtaverket och hamnens verksamhet, kommer att vidareutvecklas, medan andra, så som oljehanteringen på Loudden kommer att avvecklas.

Vattnet är ständigt närvarande och bidrar till platsens dynamik. Hamnområden planeras för att bli en naturlig del av staden. När staden öppnas upp och kopplas ihop, kan människor enklare röra sig till fots eller cykel, både inom och genom området.

Genom att förstärka och skapa spridningszoner för flora och fauna genom området till angränsande Nationalstadsparken, stärks naturvärden och samband. Parkerna och grönstråken sätter också sin tydliga prägel på denna del av Stockholm.

*De bolag och förvaltningar som främst deltar i utvecklingen är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall.

Helikopterflygning runt området, april 2019.
Uppdaterad 2021-10-15

Unika kvaliteter och förutsättningar

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt där tidigare industrimark omvandlas till stad, på mark som Stockholms stad äger.

Marken förvaltas av exploateringskontoret, som även projektleder utvecklingen i nära samarbete med andra delar av stadens bolag och förvaltningar*. Projektet finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder.

2000 började planeringen av Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling.

Stadsutvecklingen 2009 jämfört med 2020

De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 i Program för hållbar stadsutveckling och är åter uppe för revidering och för nytt beslut i kommunfullmäktige 2021. Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Norra Djurgårdsstaden präglas av mångfald och kontraster. Här finns en variation av stads- och naturmiljöer med olika karaktär och uttryck, från småskalig bostadsbebyggelse och natursköna omgivningar till storskalig industrimiljö för hamn och energianläggningar. Här möts gammalt och nytt, stort och smått. Att bygga vidare på det som finns är en nödvändig förutsättning för ett långsiktigt hållbart stadsbyggande och samtidigt grunden för att skapa en dynamisk och attraktiv stadsmiljö.

Norra Djurgårdsstadens centrala läge med närhet till både Lilla Värtans vatten och Kungliga nationalstadsparken, ger unika förutsättningar. Hjorthagens bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. De gamla industribyggnaderna har stor potential för nya inspirerande användningsområden. En del av industrierna så som energiproduktionen i Värtaverket och hamnens verksamhet, kommer att vidareutvecklas, medan andra, så som oljehanteringen på Loudden kommer att avvecklas.

Vattnet är ständigt närvarande och bidrar till platsens dynamik. Hamnområden planeras för att bli en naturlig del av staden. När staden öppnas upp och kopplas ihop, kan människor enklare röra sig till fots eller cykel, både inom och genom området.

Genom att förstärka och skapa spridningszoner för flora och fauna genom området till angränsande Nationalstadsparken, stärks naturvärden och samband. Parkerna och grönstråken sätter också sin tydliga prägel på denna del av Stockholm.

*De bolag och förvaltningar som främst deltar i utvecklingen är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall.

Helikopterflygning runt området, april 2019.
Uppdaterad 2021-10-15