Tidslinje

Preloader
 • 2000

  Flygbild över Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden
 • 2004

  Flygbild över Hjorthagen.
 • 2009

  Marksanering i Norra Djurgårdsstaden
  • Kommunfullmäktige beslutar att Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas med hållbarhetsprofil
  • Markanvisning sker för etapp Norra 2, den första etappen med hållbarhetskrav ifrån början
  • Handlingsprogram tas fram för Norra 2
 • 2008

  Flygbild över Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden
  • Stockholm stads miljöprogram 2008-2011 pekar ut att två bostadsprojekt ska miljöprofileras
 • 2010

  Flygbild över Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden
 • 2011

  Första spadtaget i Norra Djurgårdsstaden
  • Första spadtaget tas för Norra 1, en ek planteras
  • Gasproduktionen upphör i Gasverket
  • Fokusgrupperna börjar arbeta
  • Grönytefaktor för kvartersmark introduceras
  • Dagvattenstrategin introduceras
 • 2012

  Tillfälliga odlingslådor blir lokala mötesplatser och skapar engagemang. Foto: Lieselotte Van Der Meijs
  • De första boende flyttar in i Norra 1
  • Första stadsodlingen på plats
  • Stockholms stad anammar Norra Djurgårdsstadens energikrav för hela staden
 • 2013

  Bygglogistikcenter i Norra Djurgårdsstaden
 • 2014

  Plusenergihusen i Norra Djurgårdsstaden
  • Markanvisningstävling om plusenergihus i Brofästet
  • Första hållbarhetsredovisningen publiceras. Alla hållbarhetsredovisningarna finns under dokument.
  • De första boende flyttar in i Västra
  • Mobil sopsug tas i drift
 • 2015

  Hållplatsen, ett forum för dialog och lekfullt lärande för förskolebarn och deras föräldrar.
  • Pris för bästa projekt för hållbar stadsutveckling under klimatmötet i Paris, priset delades ut av C40.
  • Hållbarhetsportalen introduceras
 • 2016

  Pop-up återbruk i Horthagen.
 • 2017

 • 2018

  Vision Kolkajen Norra Djurgårdsstaden
 • 2019

  2019
  • Bobergsskolan och Hjorthagshallen öppnar i Gasverket
  • Samråd för Gasverket Östra
  • Inflytt i plusenergihusen
  • Revideringen av Program för hållbar stadsutveckling börjar
  • Oljebolagen på Loudden flyttar och rivning av cisternerna startar
  • Projektet Climate Positive Development Program, CPDP avslutas
  • Stockholms stad upphandlar uppföljningsdatabas inspirerad av Norra Djurgårdsstaden
 • 2020

  2020
  • Containerhamnen flyttar till Norvik
  • Masslogistikcentret invigs
 • 2021

  Grönska kvarter i Norra 2
 • 2022

  Vision Södra Värtan i Norra Djurgårdsstaden
 • 2030

  Visionsbild Värtahamnen i Norra Djurgårdsstaden.
  • Norra Djurgårdsstaden har fått minst   12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser