Projektchefen berättar

”Gasverket som varit en stängd industri i över 120 år, har under 2019 öppnat för allmänheten.”

Äntligen har Stockholmarna kunnat ta del av de första ombyggda delarna av Gasverket med Bobergsskolan, Hjorthagshallen, Klätterverket och annan service. En viktig och glädjande milstolpe. 2019 har i övrigt innehållit fortsatt planering för stadsutveckling vid kajområdena Värtahamnen och Kolkajen. Att verksamheten i Loudden stängde vid årsskiftet skapar förutsättningar att börja omvandlingen även där – från stängd industri till öppen stad.

På denna sida lyfter vi flera exempel där Norra Djurgårdsstaden är ledande inom hållbar stadsutveckling i Sverige. De krav Stockholms stad ställer är oftast mer ambitiösa än de nationella riktlinjerna och viktig kunskap byggs. Ska vi leva upp till Agenda 2030 behövs projekt som ytterligare driver på utvecklingen och vi behöver dela med oss av vad vi lärt. Därför är resultaten samlade här. Dels under respektive strategi, men också på den interaktiva kartan. Vi berättar också om olika innovationsprojekt.

En innovativ del av staden >

Så långt har vi kommit Norra Djurgårdsstaden
Klicka på bilden för större format.

Vi följer upp och utvecklas

Det är viktigt att vi som markägare ställer tydliga krav och säkerställer att dessa följs upp. Det är också det uppdraget vi fått från kommunfullmäktige. Byggaktörerna i de inflyttade etapperna visar stort engagemang för att nå de skarpa kraven, men når inte energikraven. Trots det är resultaten i etapp Norra 2, i genomsnitt 22 % under Boverkets byggregler, BBR.

Byggaktörerna kommer att fortsätta justera sina byggnader för att minska energianvändningen och samtidigt få ny kunskap. Att skillnaden är stor mellan uppmätta och projekterade värden, är en utmaning för samhällsbyggnadssektorn och utgör en stor potential till förbättring.

Vi ser också stort engagemang ifrån de boende att delta i dialogmöten och sociala medier.

Frihamnen 100 år firades i september tillsammans med Stockholms Hamnar, fastighetsutvecklare och staden som med tillfälliga attraktioner och utställningar på plats kunde känna, smaka och lyssna på områdets potential. Många använder nya båtlinjen som nu sammanbinder Norra Djurgårdsstaden med City, Nacka och Lidingö.

Planeringen fortsätter

Planering för nya kvarter med bostäder, handel och kontor pågår med ett trettiotal byggaktörer. Flera stora entreprenader pågår för tunnlar och rening av marken. Även utbyggnad av gator och parker är i gång.

Vi som arbetar med Norra Djurgårdsstaden är stolta över att vara med om att omvandla tidigare industrimiljöer till en attraktiv, trygg och resurseffektiv ny del av Stockholm.

Välkommen att följa utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden!

Staffan Lorentz, Projektchef Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stads exploateringskontor

Visste du att Norra Djurgårdsstaden fick utmärkelse för bästa hållbara stadsutvecklingsområde av C40 på FN:s klimatkonferens 2015 i Paris.

Grönska i etapp Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden.

Vidare läsning

Projektchefen berättar

”Gasverket som varit en stängd industri i över 120 år, har under 2019 öppnat för allmänheten.”

Äntligen har Stockholmarna kunnat ta del av de första ombyggda delarna av Gasverket med Bobergsskolan, Hjorthagshallen, Klätterverket och annan service. En viktig och glädjande milstolpe. 2019 har i övrigt innehållit fortsatt planering för stadsutveckling vid kajområdena Värtahamnen och Kolkajen. Att verksamheten i Loudden stängde vid årsskiftet skapar förutsättningar att börja omvandlingen även där – från stängd industri till öppen stad.

På denna sida lyfter vi flera exempel där Norra Djurgårdsstaden är ledande inom hållbar stadsutveckling i Sverige. De krav Stockholms stad ställer är oftast mer ambitiösa än de nationella riktlinjerna och viktig kunskap byggs. Ska vi leva upp till Agenda 2030 behövs projekt som ytterligare driver på utvecklingen och vi behöver dela med oss av vad vi lärt. Därför är resultaten samlade här. Dels under respektive strategi, men också på den interaktiva kartan. Vi berättar också om olika innovationsprojekt.

En innovativ del av staden >

Så långt har vi kommit i Norra Djurgårdsstaden.

Vi följer upp och utvecklas

Det är viktigt att vi som markägare ställer tydliga krav och säkerställer att dessa följs upp. Det är också det uppdraget vi fått från kommunfullmäktige. Byggaktörerna i de inflyttade etapperna visar stort engagemang för att nå de skarpa kraven, men når inte energikraven. Trots det är resultaten i etapp Norra 2, i genomsnitt 22 % under Boverkets byggregler, BBR.

Byggaktörerna kommer att fortsätta justera sina byggnader för att minska energianvändningen och samtidigt få ny kunskap. Att skillnaden är stor mellan uppmätta och projekterade värden, är en utmaning för samhällsbyggnadssektorn och utgör en stor potential till förbättring.

Vi ser också stort engagemang ifrån de boende att delta i dialogmöten och sociala medier.

Frihamnen 100 år firades i september tillsammans med Stockholms Hamnar, fastighetsutvecklare och staden som med tillfälliga attraktioner och utställningar på plats kunde känna, smaka och lyssna på områdets potential. Många använder nya båtlinjen som nu sammanbinder Norra Djurgårdsstaden med City, Nacka och Lidingö.

Planeringen fortsätter

Planering för nya kvarter med bostäder, handel och kontor pågår med ett trettiotal byggaktörer. Flera stora entreprenader pågår för tunnlar och rening av marken. Även utbyggnad av gator och parker är i gång.

Vi som arbetar med Norra Djurgårdsstaden är stolta över att vara med om att omvandla tidigare industrimiljöer till en attraktiv, trygg och resurseffektiv ny del av Stockholm.

Välkommen att följa utvecklingen av Norra Djurgårdsstaden!

Staffan Lorentz, Projektchef Norra Djurgårdsstaden

Visste du att Norra Djurgårdsstaden fick utmärkelse för bästa hållbara stadsutvecklingsområde av C40 på FN:s klimatkonferens 2015 i Paris.

Grönska i etapp Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden.

Vidare läsning