Om webbplatsen

Denna sida riktar sig till dig som vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden. Här redovisas resultaten från uppföljningen av hållbarhetsmålen till och med år 2020. Sidan uppdateras årsvis och visar vägen mot 2030.

Vår förhoppning är att innehållet kan utgöra diskussionsunderlag och kunskapsbas för den som är intresserad av att mer på djupet ta del av olika aspekter av hållbar stadsutveckling. 

Stockholms stads exploateringskontor har projektansvar för stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden och sker i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag.

Nyckeltalen som presenteras är aggregerade siffror och visar hur långt utvecklingen har kommit. För att göra resultaten och datan mer tillgänglig fick två studentgrupper på KTH i uppgift att göra ett förslag som sedan bidrog till vidareutvecklingen av den interaktiva kartan.

Denna sida uppdateras när det finns ny data eller rapportering som gäller hållbarhetsarbetet. Sidan fungerar även som arkiv för att samla material.

Varje år görs en större revidering av innehållet och det viktigaste som hänt under året sammanfattas i en hållbarhetsredovisning som också finns som pdf.

Uppdaterad 2021-11-16

Om webbplatsen

Denna sida riktar sig till dig som vill veta mer om hur vi arbetar med hållbarhet i Norra Djurgårdsstaden. Här redovisas resultaten från uppföljningen av hållbarhetsmålen till och med år 2020. Sidan uppdateras årsvis och visar vägen mot 2030.

Vår förhoppning är att innehållet kan utgöra diskussionsunderlag och kunskapsbas för den som är intresserad av att mer på djupet ta del av olika aspekter av hållbar stadsutveckling. 

Stockholms stads exploateringskontor har projektansvar för stadsutvecklingen i Norra Djurgårdsstaden och sker i nära samverkan med stadens förvaltningar och bolag.

Nyckeltalen som presenteras är aggregerade siffror och visar hur långt utvecklingen har kommit. För att göra resultaten och datan mer tillgänglig fick två studentgrupper på KTH i uppgift att göra ett förslag som sedan bidrog till vidareutvecklingen av den interaktiva kartan.

Denna sida uppdateras när det finns ny data eller rapportering som gäller hållbarhetsarbetet. Sidan fungerar även som arkiv för att samla material.

Varje år görs en större revidering av innehållet och det viktigaste som hänt under året sammanfattas i en hållbarhetsredovisning som också finns som pdf.

Uppdaterad 2021-11-16