Höjdpunkter 2020

2020   2019   2018   2017   2016  

Fyra av tio byggnader i etapp Brofästet når energikravet

När de första byggnaderna i Brofästet rapporterar energianvändning efter ett år i drift är resultatet positivt. Stockholmshems plusenergihus ligger 42 % under kravet, vilket tyder på en bra formfaktor och bra byggnads- och installationstekniska parametrar. Tobin Properties klarar också kravet och byggnaderna kan konstateras ha ett bra klimatskal. Övriga byggaktörer fortsätter i dialog med staden att justera energisystemen för att nå kraven.

Resurshushallning och klimatansvar/energi och klimat >

Fyra av tio byggnader i etapp Brofästet når energikravet

När de första byggnaderna i Brofästet rapporterar energianvändning efter ett år i drift är resultatet positivt. Stockholmshems plusenergihus ligger 42 % under kravet, vilket tyder på en bra formfaktor och bra byggnads- och installationstekniska parametrar. Tobin Properties klarar också kravet och byggnaderna kan konstateras ha ett bra klimatskal. Övriga byggaktörer fortsätter i dialog med staden att justera energisystemen för att nå kraven.

Resurshushallning-och-klimatansvar >

EU-projekt om energipositiva stadsdelar

Bryssel, Wien och Stockholm har inlett ett tvåårigt forsknings- och innovationssamarbete. Detta projekt har fått medel från Energimyndigheten i utlysningen Energipositiva stadsdelar, som är ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe.

Syftet är bland annat att utreda förutsättningarna för att Loudden ska kunna bli energipositivt. Projektet ska även bidra till att definiera vad begreppet ”energipositivt” innebär i ett bredare perspektiv. Erfarenheter och lärdomar från Norra 2, Brofästet och tidigare innovationsprojekt utgör grunden för det fortsatta arbetet med att utveckla fossilfria energisystem.

Mer om energipositiva stadsdelar >

EU-projekt om energipositiva
stadsdelar

Bryssel, Wien och Stockholm har inlett ett tvåårigt forsknings- och innovationssamarbete. Detta projekt har fått medel från Energimyndigheten i utlysningen Energipositiva stadsdelar, som är ett samarbete mellan Viable Cities och JPI Urban Europe.

Syftet är bland annat att utreda förutsättningarna för att Loudden ska kunna
bli energipositivt. Projektet ska även bidra till att definiera vad begreppet ”energipositivt” innebär i ett bredare perspektiv. Erfarenheter och lärdomar från Norra 2, Brofästet och tidigare innovationsprojekt utgör grunden för det fortsatta arbetet med att utveckla fossilfria energisystem.

Mer om energipositiva stadsdelar >

Biblioteket har öppnat på Bobergsgatan 

Biblioteket har under året öppnat på Bobergsgatan och har ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker samt pedagogisk verksamhet för barn och unga i området. Här finns också aktiviteter för vuxna såsom språkcafé och läsecirklar. Inredningen består delvis av återbrukade möbler och heltäckningsmattan har sitt utsprung i gamla fisknät. Biblioteket har också samarbete med förskolor utifrån temat natur, miljö och hållbarhet.

Levande stad – Välfungerande vardagsliv >

Biblioteket har öppnat på Bobergsgatan 

Biblioteket har under året öppnat på Bobergsgatan och har ett stort utbud av barn- och ungdomsböcker samt pedagogisk verksamhet för barn och unga i området. Här finns också aktiviteter för vuxna såsom språkcafé och läsecirklar. Inredningen består delvis av återbrukade möbler och heltäckningsmattan har sitt utsprung i gamla fisknät. Biblioteket har också samarbete med förskolor utifrån temat natur, miljö och hållbarhet.

Levande stad – Välfungerande vardagsliv >

Digital dialog om tillfällig park

I väntan på en permanent stadspark mellan Brofästet och Kolkajen anläggs en tillfällig park. En digital dialog om innehållet i den genomfördes under hösten. 440 personer deltog och kom med 1 390 synpunkter.

Boulebana, grillplats och variationen av aktiviteter fick mest positiv respons. Odlingsmöjligheter, caféyta och planteringar uppskattades också i förslaget, liksom trädäck för yoga eller andra aktiviteter. Många önskade även trädäck vid Husarviken, ett önskemål som kommer tillgodoses, och vid Bobergsgatan ges det plats för foodtrucks. Möbler och lekutrustning kommer i stor utsträckning vara återanvända. Delar av den tillfälliga parken öppnar sommaren 2021.

Aktivt deltagande i stadsutvecklingsprocessen >

Digital dialog om tillfällig park

I väntan på en permanent stadspark mellan Brofästet och Kolkajen anläggs en tillfällig park. En digital dialog om innehållet i den genomfördes under hösten. 440 personer deltog och kom med 1 390 synpunkter.

Boulebana, grillplats och variationen av aktiviteter fick mest positiv respons. Odlingsmöjligheter, caféyta och planteringar uppskattades också i förslaget, liksom trädäck för yoga eller andra aktiviteter. Många önskade även trädäck vid Husarviken, ett önskemål som kommer tillgodoses, och vid Bobergsgatan ges det plats för foodtrucks. Möbler och lekutrustning kommer i stor utsträckning vara återanvända. Delar av den tillfälliga parken öppnar sommaren 2021.

Aktivt deltagande i stadsutvecklingsprocessen >

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Vi har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk för att öka trivseln, den biologiska mångfalden och för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Stråket vid Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur”, säger Gösta Olsson, som i många år arbetat som landskapsarkitekt i Norra Djurgårdsstaden.

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Vi har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk för att öka trivseln, den biologiska mångfalden och för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Stråket vid Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur”, säger Gösta Olsson, som i många år arbetat som landskapsarkitekt i Norra Djurgårdsstaden.