Höjdpunkter 2019

2020   2019   2018   2017   2016

Ny epok för Gasverket

Gasverket har öppnat för världen efter att i mer än hundra år varit ett stängt industriområde. Under året har det invigts en ny grundskola, Bobergsskolan, en ny idrottshall, Hjorthagshallen, och flera av de gamla husen har fått nya hyresgäster. Stockholms högsta klättervägg finns hos Klätterverket i det gamla Mätarhuset och Systembolaget har flyttat in i Maskinhuset. Det har under året också blivit klart att Sandvik och Berghs School of Communication flyttar till området.

Ny epok för Gasverket

Gasverket har öppnat för världen efter att i mer än hundra år varit ett stängt industriområde. Under året har det invigts en ny grundskola, Bobergsskolan, en ny idrottshall, Hjorthagshallen, och flera av de gamla husen har fått nya hyresgäster. Stockholms högsta klättervägg finns hos Klätterverket i det gamla Mätarhuset och Systembolaget har flyttat in i Maskinhuset. Det har under året också blivit klart att Sandvik och Berghs School of Communication flyttar till området.

Inflyttning i plusenergihusen

De två plusenergihusen i Brofästet med 43 hyresrätter är färdigbyggda och hyresgäster har flyttat in under 2019. Stockholmshem vann en plushusenergitävling år 2014, där ett av tävlingskriterierna var att husen skulle generera mer energi än vad de gör av med under ett helt år. I husen kombineras arkitektoniska lösningar med energitekniker.

Innovativa energilösningar i plusenergihusen >

Inflyttning i plusenergihusen

De två plusenergihusen i Brofästet med 43 hyresrätter är färdigbyggda och hyresgäster har flyttat in under 2019. Stockholmshem vann en plushusenergitävling år 2014, där ett av tävlingskriterierna var att husen skulle generera mer energi än vad de gör av med under ett helt år. I husen kombineras arkitektoniska lösningar med energitekniker.

Innovativa energilösningar i plusenergihusen >

Avveckling av industrimark ger plats för 4 000 bostäder

Avvecklingen av Louddens oljeverksamhet är klar och sanering av marken och rivning av de gamla cisternerna har inletts. Cisternerna klipps ner i delar och viks sedan ihop vilket minskar mängden buller och damm. Loudden kommer så småningom att bidra med 4 000 nya bostäder i Stockholm och bli en intressant plats både för boende och besökare.

Avveckling av industrimark ger plats för 4 000 bostäder

Avvecklingen av Louddens oljeverksamhet är klar och sanering av marken och rivning av de gamla cisternerna har inletts. Cisternerna klipps ner i delar och viks sedan ihop vilket minskar mängden buller och damm. Loudden kommer så småningom att bidra med 4 000 nya bostäder i Stockholm och bli en intressant plats både för boende och besökare.

Fortsatt stöd för innovationsprojekt om sorterande avloppssystem

MACRO, Mat i cirkulära robusta system, är ett innovationsprojekt som under året fått fortsatt stöd från Vinnova. Projektet som pågått sedan 2015 har bidragit till att Stockholm Vatten och Avfall i bolagsdirektivet för 2020 fått uppdraget att utveckla och testa sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden.

Sorterande avloppssystem till Värtahamnen och Loudden >

Fortsatt stöd för innovationsprojekt om sorterande avloppssystem

MACRO, Mat i cirkulära robusta system, är ett innovationsprojekt som under året fått fortsatt stöd från Vinnova. Projektet som pågått sedan 2015 har bidragit till att Stockholm Vatten och Avfall i bolagsdirektivet för 2020 fått uppdraget att utveckla och testa sorterande avloppssystem i Norra Djurgårdsstaden.

Sorterande avloppssystem till Värtahamnen och Loudden >

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Vi har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk för att öka trivseln, den biologiska mångfalden och för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Stråket vid Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur”, säger Gösta Olsson, som i många år arbetat som landskapsarkitekt i Norra Djurgårdsstaden.

Vinnare av Landskaps-
arkitekturpriset 2019

Vi har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk för att öka trivseln, den biologiska mångfalden och för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Stråket vid Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur”, säger Gösta Olsson, som i många år arbetat som landskapsarkitekt i Norra Djurgårdsstaden.