Höjdpunkter 2017

2020   2019   2018   2017   2016

Byggstart för Bobergsskolan i Gasverket

Bobergsskolan kommer rymma 900 elever och kommer att stå klar till höstterminen 2019.

Mer om Gasverket, Norra Djurgårdsstadens webbplats (extern länk) >

Byggstart för Bobergsskolan i Gasverket

Bobergsskolan kommer rymma 900 elever och kommer att stå klar till höstterminen 2019.

Mer om Gasverket, Norra Djurgårdsstadens webbplats (extern länk) >

Markanvisningstävling inledd för etapp Kolkajen

En markanvisningstävling med särskild fokus på social hållbarhet och arkitektonisk kvalitet genomförs för Kolkajen.

Mer om Kolkajen, Norra Djurgårdsstadens webbplats (extern länk) >

Markanvisningstävling inledd för etapp Kolkajen

En markanvisningstävling med särskild fokus på social hållbarhet och arkitektonisk kvalitet genomförs för Kolkajen.

Mer om Kolkajen, Norra Djurgårdsstadens webbplats (extern länk) >

Slutrapportering av C/O City

Utvecklingsprojektet C/O City har bidragit till att visa hur viktigt det är att aktivt arbeta med stadsgrönska i planprocessen.

Mer om C/O City >

Slutrapportering av C/O City

Utvecklingsprojektet C/O City har bidragit till att visa hur viktigt det är att aktivt arbeta med stadsgrönska i planprocessen.

Vattenkonstverk samlar människor

I maj invigdes konstnären Jeppe Heins vattenkonstverk på det nyanlagda Storängstorget i etapp Västra.

Vattenkonstverk samlar människor

I maj invigdes konstnären Jeppe Heins vattenkonstverk på det nyanlagda Storängstorget i etapp Västra.

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Vi har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk för att öka trivseln, den biologiska mångfalden och för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Stråket vid Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur”, säger Gösta Olsson, som i många år arbetat som landskapsarkitekt i Norra Djurgårdsstaden.

Vinnare av Landskapsarkitekturpriset 2019

Vi har anlagt klimatanpassade och grönskande stråk för att öka trivseln, den biologiska mångfalden och för att ta hand om dagvattnet på ett bra sätt. Stråket vid Jaktgatan och Lövängsgatan är ett bra exempel på hur vi jobbar med mångfunktionell grönstruktur”, säger Gösta Olsson, som i många år arbetat som landskapsarkitekt i Norra Djurgårdsstaden.