Bakgrund

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt där tidigare industrimark omvandlas till stad, på mark som Stockholms stad äger.

Marken förvaltas av exploateringskontoret, som även projektleder utvecklingen i nära samarbete med andra delar av stadens bolag och förvaltningar*. Projektet finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder.

2000 började planeringen av Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 i Program för hållbar stadsutveckling och är åter uppe för revidering. Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Program för hållbar stadsutveckling (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Projektets centrala läge med närhet till både Lilla Värtans vatten och Kungliga nationalstadsparken, ger unika förutsättningar. Hjorthagens bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. De gamla industribyggnaderna har stor potential för nya inspirerande användningsområden. En del av industrierna så som energiproduktionen i Värtaverket och hamnens verksamhet, kommer att vidareutvecklas, medan andra, så som oljehanteringen på Loudden kommer att avvecklas.

Vattnet är ständigt närvarande och bidrar till platsens dynamik. Hamnområden planeras för att bli en naturlig del av staden. När staden öppnas upp och kopplas ihop, kan människor enklare röra sig till fots eller cykel, både inom och genom området.

Genom att förstärka och skapa spridningszoner för flora och fauna genom området till angränsande Nationalstadsparken, stärks naturvärden och samband. Parkerna och grönstråken sätter också sin tydliga prägel på denna del av Stockholm.

*De bolag och förvaltningar som främst deltar i utvecklingen är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall

Helikopterflygning runt området, april 2019

Vidare läsning

Bakgrund

Norra Djurgårdsstaden är ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt där tidigare industrimark omvandlas till stad, på mark som Stockholms stad äger.

Marken förvaltas av exploateringskontoret, som även projektleder utvecklingen i nära samarbete med andra delar av stadens bolag och förvaltningar*. Projektet finansieras genom försäljning av mark och tomträttsavgälder.

2000 började planeringen av Norra Djurgårdsstaden och 2004 inleddes marksaneringen. 2009 bestämde kommunfullmäktige att stadsutvecklingsprojektet ska bli ett föredöme inom hållbar stadsutveckling. De visioner och mål som 2010 beslutades av kommunfullmäktige reviderades 2017 i Program för hållbar stadsutveckling och är åter uppe för revidering. Fem strategier ligger till grund för arbetet som kopplar samman hållbarhetsmål och stadsbyggnadsprinciper och omfattar ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.

Program för hållbar stadsutveckling (pdf, 3 MB, nytt fönster)

Projektets centrala läge med närhet till både Lilla Värtans vatten och Kungliga nationalstadsparken, ger unika förutsättningar. Hjorthagens bebyggelse knyter an till Gasverket där gasproduktionen upphörde 2011. De gamla industribyggnaderna har stor potential för nya inspirerande användningsområden. En del av industrierna så som energiproduktionen i Värtaverket och hamnens verksamhet, kommer att vidareutvecklas, medan andra, så som oljehanteringen på Loudden kommer att avvecklas.

Vattnet är ständigt närvarande och bidrar till platsens dynamik. Hamnområden planeras för att bli en naturlig del av staden. När staden öppnas upp och kopplas ihop, kan människor enklare röra sig till fots eller cykel, både inom och genom området.

Genom att förstärka och skapa spridningszoner för flora och fauna genom området till angränsande Nationalstadsparken, stärks naturvärden och samband. Parkerna och grönstråken sätter också sin tydliga prägel på denna del av Stockholm.

*De bolag och förvaltningar som främst deltar i utvecklingen är stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen, stadsdelsförvaltningen, Stockholms Hamnar och Stockholm Vatten och Avfall

Helikopterflygning runt området, april 2019

Vidare läsning