Interaktiv karta

Den interaktiva kartan ger en översikt över stadsutvecklingsområdet och visar hur hållbarhetskraven efterlevts av byggaktörer på kvartersmark och av staden på allmän platsmark.  Kartan har bäst funktionalitet i desktop och i helskärmsläge. Tryck på pilarna i översta högra hörnet.

Interaktiv karta

Den interaktiva kartan ger en översikt över stadsutvecklingsområdet och visar hur hållbarhetskraven efterlevts av byggaktörer på kvartersmark och av staden på allmän platsmark. Kartan har bäst funktionalitet i desktop och helskärmsläge.