Så fungerar masslogistikcentret

Lokal rening i masslogistikcentret i Frihamnen i Norra Djurgårdsstaden.

2018 startades ett masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen för att effektivisera masshanteringen genom lokal sortering och rening av massor. Anläggningen har finansierats med bidrag från Stockholms stads klimatinvesteringsmedel.

MLC har under 2019 bidragit till 1 400 färre långväga transporter till externa mottagningsanläggningar. Av de masstransporter som körts till centret har återanvändning av grovfraktion och användandet av effektiva lastbilar med släp, medfört att antalet transporter ut ur området minskat med 73 %.

 

”Masslogistikcentret bidrar till att öka användningen av massor lokalt och därmed minska antalet transporter till och från Norra Djurgårdsstaden. Masslogistikcentret är en mycket viktig del i vårt arbete med effektiva och hållbara transporter”
Sofia Billersjö, markmiljöspecialist Norra Djurgårdsstaden

Det har kommit klagomål från boende gällande buller och damm. Därför har bland annat bullermätningar genomförts och isoleringen av masslogistikcentret har förbättrats.

Tystare krossning

Forskningsprojektet ”tystare krossning” för att nå lägre bullernivåer vid kross- och materialhanteringsplatser har pågått i två år i Norra Djurgårdsstaden. Genom att ljudisolera och stänga in utrymmet där krossningen sker, minskar mängden buller och damm. Projektet har beviljats 2,7 miljoner kronor av Vinnova. Att lokalt behandla och återanvända bergkross sparar stora mängder transporter på stadens vägnät. Hittills har cirka 600 000 ton berg och schaktmassor återvunnits i Norra Djurgårdsstaden, vilket innebär att materialåtervinningen sparat cirka 100 000 tur- och returtransporter.