Populär mobil återbruksstation

Popup Återbruk i Norra Djurgårdsstaden

Den mobila återbruksstation som utvecklats i Norra Djurgårdsstaden har blivit en succé för både boende och miljö. I dag ställs Popup Återbruk upp på ett tjugotal olika platser runt om i Stockholm. Under 2019 besökte drygt 70 000 personer återbruksstationen och nästan 80 000 prylar fick nya ägare.

Bakgrund
I dag kastas alldeles för mycket saker som fortfarande fungerar och som kan användas och komma andra till glädje. Planerna på att etablera en återbruksstation fanns därför med redan i de första måldokumenten för Norra Djurgårdsstaden.

Innovationsupphandling
År 2013–2015 genomförde Exploateringskontoret och Stockholm Vatten och Avfall med stöd av Vinnova en innovationsupphandling om hur en återbruksstation skulle se ut. Två intressanta förslag fick finansiering att utveckla varsin prototyp. Ett av dessa var från White arkitekter, som föreslog att man skulle testa en mobil popup-lösning.

Under fyra dagar 2015 ställdes tre containrar upp i Djurgårdsstaden – en där boende lämnar in sina kläder, möbler och prylar de inte längre behöver, en där sakerna sorterades och eventuellt lagades och en där de boende kunde hämta för återbruk. En viktig del i testet var att ta reda på hur mycket av det som lämnades in som kunde användas igen. Testet blev en succé. Under de första dagarna besökte 4 000 personer den mobila återbruksstationen och mer än 70 procent av det som lämnats in kom till användning på nytt.

Permanenta tillfälliga återbruksstationer
Det lyckade testet har lett till att Stockholm Vatten och Avfall tagit fram två egna uppsättningar permanenta mobila återbruksstationer i form av två plåtcontainrar – en mottagnings- och en återbrukscontainer. Under perioden april till oktober ställs Popup Återbruk upp på ett 20-platser i staden i anslutning till gång- och cykelbanor för att undvika ökad biltrafik. Därför får inte större saker än man kan bära med sig lämnas in för återbruk.
Saker som framförallt återbrukas är kläder och barnkläder, leksaker, böcker, husgeråd samt mattor och mindre möbler. Stockholm Vatten och Avfall har ett samarbete med återbruksentreprenörerna Stadsmissionen och Myrorna som har förtur på att ta hand om det som kan säljas i deras butiker.

Under 2019 besökte drygt 70 000 personer Popup Återbruk och nästan 80 000 prylar bytte ägare. Det innebär att 23 ton prylar återbrukades.