150 familjer var med i Smart Energy City

Bakgrund

I Norra Djurgårdsstaden byggs hus med fokus på energieffektiva lösningar. Att styra och få överblick över energianvändningen gör de boende smartare för att exempelvis kunna sänka temperaturen när de inte är hemma.

Syfte och mål

Syftet är att testa om personlig visualisering och styrning av energianvändning kan bidra till en hållbarare energikonsumtion.

Målet är att utveckla smarta, elnät för att bättre kunna utnyttja förnybara energikällor och att utveckla energismarta hem.

Resultat och erfarenheter

Genom forskningsprojektet Smart Energy City har 150 familjer i realtid kunnat se och styra sin energianvändning. Projektet har utvecklat lösningar som gör det möjligt att använda el, vatten och värme på ett smartare sätt. Tvättmaskinen kan exempelvis ställas in för att köras när klimatpåverkan eller priset är lägre. Frågeställningen har bland annat varit om det får någon effekt om hushållen får sin konsumtion visualiserad som koldioxidutsläpp eller som pengar.

Fakta

Projektperiod

2017 – 2018

Projektledare och deltagare

KTH, ABB, Fortum, Ellevio, Electrolux, Energimyndigheten, Ericsson, Bonava, Heba och Erik Wallin samt 150 familjer ingick i projektet.

Finansiering

Energimyndigheten

Kontakt

Johan Ander, Fortum
[email protected]

Några rapporter

Uppdaterad 2021-12-14

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning