LocalLife

Projektet LocalLife, är ett innovativt kommunikationssystem för människor i ett lokalsamhälle, till exempel en stadsdel. Pilotprojekt genomförs i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Storsudret på södra Gotland och Ebbepark, Linköping.

Bakgrund

En viktig aspekt i ett socialt hållbart samhälle är att öka det sociala kapitalet genom att skapa tillit, delaktighet och samhörighet i närområdet. Detta kan uppnås genom att öka kontaktytor och utbyte av information som underlättar vardagslivet samt skapar trygghet och samhörighet. En möjlighet är att använda sig av lokala virtuella nätverk, till exempel Facebook eller liknande.

Syfte och mål

Det övergripande syftet i projektet är att skapa en digital plattform för boende i ett lokalsamhälle för ett utökat utbyte av information och tjänster grannar emellan.

Resultat och erfarenheter

Projektet påbörjades genom en studie där fokusgrupper i Hammarby Sjöstad användes för att utveckla en kravspecifikation för tjänsten. Möjligheten att använda sig av Facebook-grupper eller Facebook-liknande system undersöktes. Resultatet från dessa förstudier är att ett lokalt virtuellt nätverk, LocalLife har skapats. LocalLife ska bygga på tillit och en policy att varje användare använder sitt riktiga namn och att det verifieras. Genom Locallife ska man kunna få feedback från de boende, öka engagemanget kring miljöfrågor i stadsdelen samt utveckla ett digitalt verktyg som möjliggör och underlättar kommunikation.

Tjänsten delas in på tre geografiska nivåer – bostadsrättsförening/fastighet, kvarter och lokalsamhälle. Informationen kommer sedan att delas in i sju kategorier – allmänt, lokala evenemang, omröstningar, rekommendation, snyggt & tryggt, borttappat & upphittat samt bortskänkes & säljes. Varje lokalsamhälle får även bilda egna grupper beroende på intresseområden, exempelvis löparklubb, nattvandrare eller bridgeklubb. Brådskande meddelanden vid fara kan läggas ut som push eller via sms. Det kommer också att finnas möjlighet för myndigheter och kommuner samt lokala föreningar och företag att skapa konton för att sprida information.

Pilotprojektet genomförs i Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden, Storsudret på södra Gotland och Ebbepark, Linköping. I Norra Djurgårdsstaden har 500 personer anslutit sig och använder tjänsten.

Fakta 

Projektperiod

2016 – 2019

Projektledare och deltagare

KTH, Stockholms stad, med flera.

Finansiering

Vinnova

Kontakt

Hossein Sharokni, projektledare för LocalLife, KTH
[email protected]

Relaterade länkar

Locallife >

Några rapporter

Uppdaterad 2022-03-25

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning