Färdplan mot en fossilbränslefri stadsdel

Bakgrund

Norra Djurgårdsstaden ingår i en grupp av städer som utvecklar metoder för att minska klimatpåverkan från städer, Climate Positive Development Program (CPDP), ett initiativ inom C40-nätverket. Färdplanen utgår från CPDP:s ramverk och syftet är att nå målet att Norra Djurgårdsstaden ska bli fossilbränslefritt 2030. Ramverket omfattar flera steg, varav det första är att utveckla en färdplan med strategier för att bli en klimatpositiv stadsdel under driften.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla strategier för att nå målet att Norra Djurgårdsstaden ska bli fossilbränslefritt 2030 samt att medverka till att utveckla och sprida metoder och erfarenheter internationellt för hur man kan arbeta för, följa upp och beräkna klimatpåverkan för en stadsdel.

Resultat och erfarenheter

Norra Djurgårdsstaden har utvecklat en färdplan som godkändes 2017 och gick därmed vidare till nästa steg i processen, och är nu en så kallad partner.

Färdplanen visar att genom de krav som Norra Djurgårdsstaden ställer i projektet kan klimatutsläppen minska med cirka 60 % jämfört med Hammarby Sjöstad, Stockholm. Beräkningarna omfattar energi, transporter och avfall.

Processen med att utveckla färdplanen har bidragit till en fördjupad förståelse för de effekter olika krav bidrar till samt stärkt samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag.

Fakta

Med klimatpositiv utveckling menas en utveckling där nettoutsläppen av växthusgaser från ett projektområde är mindre än noll enligt CPDP:s ramverk. Genom att utföra en ”balansräkning för kol” för stadsdelen, inom områdena energiförsörjning, transporter och avfall, kan strategier visa när stadsdelen är klimatpositiv. Var den geografiska gränsen/systemgränsen för beräkningen dras är väsentlig för utfallet av beräkningen.

Projektperiod

Projektet påbörjades 2011 och avslutas när Norra Djurgårdsstaden är färdigbyggt.

Projektledare och deltagare

Stockholms stads exploateringskontor. Norra Djurgårdsstaden och 17 andra internationella projekt deltar, representerande kommuner och byggaktörer.

Finansiering

Stockholms stad

Kontakt

Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg, exploateringskontoret
[email protected]

Relaterade länkar

C40 Cities >

Relaterade rapporter

Norra Djurgårdsstadens färdplan > (pdf 4 MB, engelska, nytt fönster)

Uppdaterad 2021-06-28

Upptäck mer om innovationsprojektet

Genom att dela avloppsströmmar i separata system redan i huset kan resurser som vatten, energi …

Bildspel 

Här visas relaterade bilder.

Introduktionsfilm till Macro

MACRO är ett projekt som utvecklar kunskap om hur man kan öka återvinning av resurser ur avloppsvatten genom källsortering.

Vidare läsning