1. Levande stad

En levande stad utgår från människan. Den är öppen, inkluderande, fungerar i olika livsskeden och det finns en variation av boendeformer. De offentliga rummen är kärnan i det urbana livet där det finns plats för spontana och oväntade möten mellan människor med olika bakgrund och identitet.

En levande stad har ett varierat innehåll och rymmer funktioner som gör den befolkad, trygg och spännande dygnet runt, året om och bidrar också till goda förutsättningar för näringslivet. Det är en jämställd stad som alla kan använda på lika villkor, och där både kvinnor och män är inkluderade i stadens utformning. En tät, grön och sammankopplad stad underlättar för gång och cykel och bidrar även till minskad klimatpåverkan och ökat välbefinnande.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Hitta inom strategin

Hittills har vi byggt:

  • 8 förskolor för 540 barn.
  • 54 % hyresrätter varav 8 % studentlägenheter.
  • 20 % av allmän platsmark är sociotopyta vilket motsvarar 19 m2 per bostad.

1. Levande stad

En levande stad utgår från människan. Den är öppen, inkluderande, fungerar i olika livsskeden och det finns en variation av boendeformer. De offentliga rummen är kärnan i det urbana livet där det finns plats för spontana och oväntade möten mellan människor med olika bakgrund och identitet.

En levande stad har ett varierat innehåll och rymmer funktioner som gör den befolkad, trygg och spännande dygnet runt, året om och bidrar också till goda förutsättningar för näringslivet. Det är en jämställd stad som alla kan använda på lika villkor, och där både kvinnor och män är inkluderade i stadens utformning. En tät, grön och sammankopplad stad underlättar för gång och cykel och bidrar även till minskad klimatpåverkan och ökat välbefinnande.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Hittills har vi byggt:

  • 8 förskolor för 540 barn.
  • 54 % hyresrätter varav 8 % studentlägenheter.
  • 20 % av allmän platsmark är sociotopyta vilket motsvarar 19 m2 per bostad.

Upptäck mer inom strategin

Här redovisas aktuella resultat för de hållbarhetsmål som finns för strategin levande stad.

Bildexempel

Bildspel med olika exempel av strategin levande stad.

Vad händer i Gasklocka 2?

Tengbom har på uppdrag av exploateringskontoret tagit fram ett förslag för Gasklocka 2.