4. Låt naturen göra jobbet

Vattnet och grönskan i Norra Djurgårdsstaden spelar en viktig roll socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med en genomtänkt utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Den ger möjlighet till rekreation och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.

Lokalklimat förbättras och effekterna av kommande klimatförändringar minskar, samtidigt som den biologiska mångfalden ökar och ekologiska samband stärks. Odling såväl i kvarteren som i större skala kan bidra till lokal matproduktion. Staden blir på så sätt mer motståndskraftig för framtida påfrestningar.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Hitta inom strategin

Hittills har vi byggt:

  • Det har hittills byggts 22 500 m² gröna tak. 
  • 100 % av de boende har en park inom 200 meter.
  • 7,8 m² grön oas per boende.

4. Låt naturen göra jobbet

Vattnet och grönskan i Norra Djurgårdsstaden spelar en viktig roll socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Med en genomtänkt utformning kan blå- och grönstrukturen fylla flera funktioner, bidra till synergieffekter och leverera ekosystemtjänster. Den ger möjlighet till rekreation och skönhetsvärden som bidrar till bättre hälsa och välbefinnande.

Lokalklimat förbättras och effekterna av kommande klimatförändringar minskar, samtidigt som den biologiska mångfalden ökar och ekologiska samband stärks. Odling såväl i kvarteren som i större skala kan bidra till lokal matproduktion. Staden blir på så sätt mer motståndskraftig för framtida påfrestningar.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Hittills har vi byggt:

  • 22 500 m² gröna tak. 
  • 100 % av de boende har en park inom 200 meter.
  • 7,8 m² grön oas per boende.

Upptäck mer inom strategin

Här redovisas aktuella resultat för de hållbarhetsmål som finns för strategin låt naturen göra jobbet.

Bildexempel

Bildspel med olika exempel av strategin låt naturen göra jobbet.

Christina Wikberger som tidigare arbetade på miljöförvaltningen berättar mera.