5. Engagemang och inflytande

En inkluderande process förutsätter möjligheten till deltagande och engagemang under alla faser av stadsutvecklingen. Det är betydelsefullt att intressenter på olika sätt kan vara delaktiga. Genom att använda olika metoder för ökat engagemang och inflytande kan fler människor oavsett kön, ålder och bakgrund vara inkluderade i processen.

Kommunikation är nyckeln som skapar intresse och delaktighet. Forskning, innovation, kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga förutsättningar för att finna hållbara lösningar för komplexa utmaningar och kan bidra till synergieffekter inom alla målområden som har relevans för att utveckla hållbara städer. Dessutom kan arbetet med Norra Djurgårdsstaden bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Hitta inom strategin

Visste du att:

  • Under 2019 har 6 000 studiebesökare från 57 länder besökt oss.
  • 110 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling.
  • Under 2019 beviljades 18,5 miljoner kronor till olika innovationsprojekt.

5. Engagemang och inflytande

En inkluderande process förutsätter möjligheten till deltagande och engagemang under alla faser av stadsutvecklingen. Det är betydelsefullt att intressenter på olika sätt kan vara delaktiga. Genom att använda olika metoder för ökat engagemang och inflytande kan fler människor oavsett kön, ålder och bakgrund vara inkluderade i processen.

Kommunikation är nyckeln som skapar intresse och delaktighet. Forskning, innovation, kunskapsutveckling och erfarenhetsåterföring är viktiga förutsättningar för att finna hållbara lösningar för komplexa utmaningar och kan bidra till synergieffekter inom alla målområden som har relevans för att utveckla hållbara städer. Dessutom kan arbetet med Norra Djurgårdsstaden bidra till att skapa nya arbetstillfällen.

Strategin bidrar till att uppfylla de globala målen:

Visste du att:

  • Under 2019 har 6 000 studiebesökare från 57 länder besökt oss.
  • 110 samhällsbyggare har deltagit i kompetensutveckling.
  • Under 2019 beviljades 18,5 miljoner kronor till olika innovationsprojekt.

Upptäck mer inom strategin

Här redovisas aktuella resultat för de hållbarhetsmål som finns för strategin engagemang och inflytande.

Bildexempel

Bildexempel på olika resultat som kopplar till strategin engagemang och inflytande.

Pedagogisk presentation av stadens kretslopp.