Under sommaren har det varit flera regn som klassas som skyfall och med ett förändrat klimat förväntas de öka. För att minska risken för översvämningar och skador vid kraftigt regn är den tidiga planeringen av ett nytt område viktig. Till hjälp i Stockholms stad har vi en dagvattenstrategi, och vi arbetar tillsammans med byggaktörerna med…

Read More

5-minutersstaden

Norra Djurgårdsstaden, den nära staden I Norra Djurgårdsstaden skapas en tät och tillgänglig stad med nära tillgång till service och parker. Här planeras det för att parker och vardagsservice ska finnas inom fem minuters gångavstånd, vilket motsvarar cirka 400 meter. De interaktiva kartorna nedan visar hur lång tid det tar till olika vardagsservice som matbutik,…

Read More

Den mobila återbruksstation som utvecklats i Norra Djurgårdsstaden har blivit en succé för både boende och miljö. I dag ställs Popup Återbruk upp på ett tjugotal olika platser runt om i Stockholm. Under 2019 besökte drygt 70 000 personer återbruksstationen och nästan 80 000 prylar fick nya ägare. Bakgrund I dag kastas alldeles för mycket…

Read More

2018 startades ett masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen för att effektivisera masshanteringen genom lokal sortering och rening av massor. Anläggningen har finansierats med bidrag från Stockholms stads klimatinvesteringsmedel. MLC har under 2019 bidragit till 1 400 färre långväga transporter till externa mottagningsanläggningar. Av de masstransporter som körts till centret har återanvändning av grovfraktion och användandet av…

Read More