2018 startades ett masslogistikcenter (MLC) i Frihamnen för att effektivisera masshanteringen genom lokal sortering och rening av massor. Anläggningen har finansierats med bidrag från Stockholms stads klimatinvesteringsmedel. MLC har under 2019 bidragit till 1 400 färre långväga transporter till externa mottagningsanläggningar. Av de masstransporter som körts till centret har återanvändning av grovfraktion och användandet av…

Read More

Den mobila återbruksstation som utvecklats i Norra Djurgårdsstaden har blivit en succé för både boende och miljö. I dag ställs Popup Återbruk upp på ett tjugotal olika platser runt om i Stockholm. Under 2019 besökte drygt 70 000 personer återbruksstationen och nästan 80 000 prylar fick nya ägare. Bakgrund I dag kastas alldeles för mycket…

Read More