Norra Djurgårdsstadens

Hållbarhetsarbete

Koldioxidreducerad undervattensbetong testas i Norra Djurgårdsstaden

Att byta ut delar av cementen mot slagg i betong är ett sätt att få ner materialets klimatpåverkan. Nu testas olika recept för undervattensbetong i samband med utbyggnaden av Saltpiren i Norra Djurgårdsstaden.

För att minska klimatpåverkan i betong pågår flera pilotprojekt i Norra Djurgårdsstaden, varav ett i Södra Värtahamnen. Inför att Saltpiren ska byggas genomförs tester för betongkonstruktioner i vatten.

Hittills har få tester gjorts för den här typen av betong i undervattensmiljöer och det saknas därför erfarenhet av att gjuta undervattensbetong i kombination med slagginblandning. Testerna är en del av utvecklingsarbetet och pågående projekt Saltkajen kom lägligt i tid för att genomföra så kallade mock-up-tester med slagginbladning. Utifrån dessa kan vi sedan gå vidare för att implementera i framtida projekt.

Saltkajen ligger på en utsatt plats och betongen som används till utbyggnad av den nya piren kommer att vara både under och över vattenytan beroende på väder och vattennivåer i Lilla Värtan. Detta ställer särskilda krav på betongen. Pilotprojektet inleddes under hösten 2022 då ett antal tester genomfördes i laboratorium, vilket gav flera lärdomar. Lärdomarna har sedan kunnat appliceras på de fullskaliga testerna i vattenfyllda containrar i Södra Värtahamnen som påbörjades i februari i år. Totalt görs tre modeller i full skala under våren, där skillnaden mellan dem är mängden inblandad slagg – från 12 % till 42 %. För att utvärdera de olika recepten och säkerställa kvaliteten görs löpande tester på betongen där bland annat frost- och tryckbeständighet samt värmeutveckling studeras. Ambitionen är att koldioxidbelastningen ska minska med cirka 30 %.

Luc Pagés, anläggningsingenjör berättar om projektet.

För att hinna både testa och utvärdera resultatet från de provgjutningar som görs i pilotprojektet kommer betongen från dessa inte hinna användas i Saltpiren utan först i kommande projekt. För Saltpiren kommer koldioxidreducerad betong som redan är beprövad att användas.

I rollen som både kravställare och förvaltare av det som byggs har Stockholms stad en unik situation. Detta innebär ett ansvar att, under kontrollerade former, prova, och pusha gränser för att hitta nya hållbara lösningar. Att få ner klimatpåverkan i betong är ett av dessa.

I projektet deltar exploateringskontoret, trafikkontoret, Sweco och Skanska. Sedan en tid tillbaka har tester för koldioxidreducerande betong även utförts i ett tillfälligt påldäck i Ropsten vid nya Lilla Lidingöbron.

Två personer i varselkläder som jobbar ovanpå en containerkonstruktion
Tester pågår i Värtahamnen
Ett rör fyller en mindre containerkonstruktion med slagginblandad koldioxidreducerad betong

Artikel Publicerad: 2023-05-16 Uppdaterad: 2024-02-13